Etiketter

, ,


Tre egyptiska gudar

Boken ”Visdomsord från det gamla Egypten” (Prisma 1999) av egyptologen och författaren Christian Jacq innehåller texter från pyramider, gravkammare, sarkofager, diverse huggen sten samt papyrusrullar och -fragment. Ibland finns texterna på museer världen över.

I Leiden fann han denna ”Hymn till Atum”, som finns på sidan 37 i den svenska översättningen.

Alla gudar är tre: Amun, Ra och Ptah. När han är Amun är hans namn dolt, Han är det gudomliga ljuset (Ra) genom sitt ansikte, Han förkroppsligar sig i Ptah.

Det jag kan säga direkt, är att denna interpunktion är ett modernt påfund. Vi har  här en tolkad text, där punkter, kommatecken och parenteser stoppats in, för att göra tolkningen begriplig. Hieroglyferna torde dock vara rätt tolkade. Trots punkter och koman kan texten ändå vara svår att förstå och i behov av förtydligande.

Ju fler formuleringar, ju större chans till förståelse

Alla gudar är tre” betyder inte att det finns tre gudar. Det betyder, att dessa tre finns i alla gudar. De uppenbarar sig i alla Gudar. Jag använder parentes med förtydliganden liksom Jacq gjort, och vi får följande. ”Alla (millioner) gudar är (består av) tre (beståndsdelar): Amun, Ra och Ptah.”

I sin bok använder Jacq även noter nedtill på sidorna för att förtydliga texterna. På denna sida gör han tre påpekanden. Amun är ”den dolde”. Ra är ”det gudom-liga ljuset”. Ptah är ”den som formar”. Enligt andra källor betyder namnet Amon ”den dolde”. Det är alltså inte bara ett epitet eller en titel. Han är dold!

I svenskan har vi den och det. Den kan beteckna personen, den som är eller gör. Den som gjorde det föremålet. Den som gjorde den handlingen. Pronominet ”Den” möjliggör en personifiering. Den som gör det heter Karl. Det som gör det kallt är elektriciteten (i kylskåpet) eller skuggan (på nordsidan av huset).

Amun och Ptah är båda ”den” medan Ra är ”det”. Vårt nutida svenska språk tilldelar Amun och Ptah personlighet, medan Ra görs opersonlig. Jag rättar till en tolkning, som  svenska språket gjort med automatik, utan att först fråga vårt förnuft.

Amun är ”det dolda”. Ra är ”det gudomliga ljuset”. Ptah är ”det formade”. Nu fick vi tre opersonliga storheter. Kan det vara rätt tolkning? Vi jämför med kristendomen.

Kristna egendomligheter

Oftast talar vi om gudar som personligheter. Säger hymnen, att alla personer består av tre delar? Eller är denna formulering bättre: Personligheten i kroppen består av själ och ande. I så fall säger hymnen, att personlighet utan fysisk kropp inte finns, om vi nu skall vara logiska. Men Amun kanske står för det ologiska?

Det som formar Guds avbild är materien, jorden. I lite äldre svenska kallas kroppen ett litet ”käril”, i vilket Gud hällt lite ande. Kärlet med ande stal ett äpple med kunskapens ljus. Människan har blivit som en av oss, säger Gud om den saken i Skapelseberättelsen. En av oss?

Vi får då att alla människor är tre: Kropp, Själ och Ande. Den kristna formuleringen blev ju bakvänd jämfört med den egyptiska: De opersonliga tre hette Amun, Ra och Ptah.

Den kristna treenigheten säger, att Gud uppenbarar sig som tre personer, Fadern, Sonen och Heliga Anden. Men hur kombinerar man de tre begreppen med de egyptiska? Det är inte självklart.

Alla gudar tar alltså materiell gestalt. Ptah skapar genom att tänka på tingen och sedan uttala deras ord. Han skapar med sitt ord! Fast det kunde visst Amon också. Hur som helst verkar det bekant.

Alla gudar tänker lysande och klart (Ra). Sonen tänkte och talade. Men han tog också materiell gestalt. Ra eller Ptah?

Vår läras anknytning till Egypten är uppenbar i GT. NT knyter an med ”Flykten till Egypten” (Matt 2:13-15). Jag drabbas av en misstanke. Kan Jesus ha varit kvar i Egypten till vuxen ålder? Var det där han fick sin utbildning?

Händelseförloppen i NT har blivit mycket omstridda. Är flykten till Egypten ett spår av en mer korrekt historia? Det är i så fall ett mycket litet spår. En i egyptisk teologi utbildad vuxen man skulle förklara många överensstämmelser i teologin, men då förvandlas den traditionella Jesusgestalten till ett påhitt.