Etiketter

, ,


Med anledning av följande, som jag hittat i Kyrkans Tidning, har jag skickat en kommentar till tidningen. Jag tror att jag är kontroversiell. Skall bli intressant och se, om det kommer in och om det blir någon reaktion.

Ingen missuppfattning

REPLIK ”Kött och blod kan inte ärva Guds rike, och det förgängliga kan inte ärva oförgänglighet”, skriver Paulus i 1 Kor 15:50 efter en liten utredning om fysiska och andliga kroppar (ordagrant ”psykiska” och ”pneumatiska”; någon odödlig ”själ” är det däremot inte tal om). ”Vi vet att om det tält som är vår jordiska boning rivs ner har Gud en byggnad åt oss i himlen”, skriver han i 2 Kor 5:1.
”Att få en ny kropp, hur andlig den än är, är inte detsamma som att uppstå”, skriver däremot Martin Lembke i Kyrkans Tidning nummer 3/14. Det kan ju hända att han har rätt och att Paulus har missuppfattat det hela. Men jag tror inte det. Och jag tror det är bra att hålla i minnet att det finns lite olika syn på saken i Nya testamentet.

Erik Aurelius
biskop emeritus

Hela mitt mail till tidningen ser ut som följer:

Om detta ses som alltför kontroversiellt, kan ni väl ändå förmedla det till vemhelst, som kan tänkas vara intresserad av besvärliga teologiska frågor.

Bibeln stämmer inte överens med kristen tro.

Kommentar till biskop emeritus Erik Aurelius inlägg 2014-02-07.

Enl. Paulus har vi ande, själ, och kropp, eller på grekiska pneuma, psyke och soma (1 Thes 5.23). I ett kort inlägg lyfter EA fram tolkningen psyke (själ) = fysiskt. Vad är i så fall kropp, soma? Vad skiljer somatiska sjukdomar från psykiska!

EA är inte ensam om att ha problem med skillnaden mellan själ och ande. Bibelkommissioner i Sverige och och andra länder har lika svårt. En min lärare tog för 50 år sedan skillnaden mellan själ och ande som exempel på obegripligheter. En präst fick senare panik och sprang, när jag frågade om saken.

Senare stötte jag på ordet monogenäs. Jag kan inte grekiska, men tidskriften ”Biblicum” påpekade i en artikel, att ”ende födde” heter monogenätos på grekiska. De kanske tror, att monogenäs är en felskrivning i Bibeln, som gör att den inte stämmer överens med kristen tro!

Monogenäs betyder enligt artikeln i Biblicum ”född av (d)en enda”. Du har ingen annan moder(!) än den Heliga Ande, som enligt hebreisk grammatik är femininum. Under namn av Visheten springer Hon omkring på gatorna i GT och antastar ovilliga män. De går hellre till andra kvinnor, t.ex. Okunnigheten, som på våra universitetsorter tycks bo i hus med namn som Teologicum m.m.

Adam betyder människa och är Guds son. Det står i Lukas! Även Paulus säger: Alla födda av helig ande är Guds söner! – Överförd betydelse? Allegorisk betydelse? Vilken är i så fall den icke överförda och icke allegoriska betydelsen av ordet ”son”?

Den är väl ”maskulin individ skapad genom att en annan maskulin individ tillfredsställt sina djuriska begär”. Vad är det egentligen man påstår om Gud? Paulus skriver argt om själiska (psykichós) människor (1917 års Bibel). Han tycks mena psykopatiska tendenser, innebärande ljugande missbruk av intellektet i teologiska frågor. Villolärare! Är det inte sådana, som efter sina framgångar villat bort Paulus kritik, genom att översätta psyke till köttsligt, sexuellt? ”Det är inte oss han kritiserar, utan sådana som … Usch!”

Det nämnda missbruket kan också vara, att vi läser politisk vålds- och hatpornografi eller extremistisk propaganda. Vi bygger då upp en själisk kropp av falska läror. I den framträder då en ande, attityder och vilja, att slå på käften och ta jobb som vakt i Auschwitz. Först kommer det själiska, sedan det andliga, i detta exempel det ont andliga.

Paulus föreslog att våra själar i stället skall studera evangelium. Men då får det ju inte vara förvrängt! Finns det någonstans i Bibelns originaltext, att Jesus är ende sonen (monogenätos)?