Etiketter

, , , ,


Pojkars attityder …

Läste Expressen på nätet idag. Det stod om tjugo pojkar, som åkt ner till Syrien från Sverige för att strida för IS. Informationen tidningen ger är inte systematisk, men tretton av dem har dött. Om en finns nästan inga detaljer, om andra finns mer. Fyra tog studenten med goda betyg. Om en nämns bara goda betyg, om en att han planerade studera vidare, om en bara att resultatet av gymnasie-studierna var gott.

Tre var kampsportare, två andra var regelbundna gym-besökare. Bara ett par eller tre har haft problem i Sverige med polis eller sociala myndigheter. Bortsett från ”detal-jerna” att två sprängt sig i bombdåd, två dött i interna jihadiststrider och nio i ej specificerade strider, verkar gruppen inte avvika från det normala.

Möjligen kan tre kampsportare i en grupp på tjugo vara lite högt, och även det att de tog värvning pekar på en aggressiv attityd. Det framgår även av en intervju med en av dem: I krigsbytet ingår slavinnor!

Den aggresiva attityden framgår även av de fiender till IS, som den intervjuade nämner: Syriens president Bashar al-Assad, shiamuslimerna, Rafidah, kurderna, Free Syrian Army, Islamiska Fronten och Hizbollah. Och så resten av världen. Israel glömde han bort.

… beskrivna med en gammal filosofi

Aggressiv attityd! Jag har hänfört attityder till begreppet ande i den förantika filosofi jag försökt få grepp om. Vi har ett medvetande, som är uppdelat i själ och ande. De två avbildas som två ormar i våra gamla ormgudinnors händer.

Jag fortsätter visa mina gamla bilder. De fortsätter vara aktuella.

ormgudinnagallehushornen-300x241

Åldern anges till ca 1000 fvt (sv. Wikipedia) eller ca 1600 fvt (eng. Wikipedia)

Kretas mångtusenåriga minoiska ormbärerska

Fast ett par av bilderna visar kanske maskulina gudar. Vi har här arkeologiska fynd av gotländskt, danskt, kretensiskt och nedan keltisk ursprung.

800px-Gundestrup_antlered_figure

Själen är det logiska förnuftet och anden är den ologiskt värderande delen av vårt medvetande.

Anden kan vara ond eller god, men inte smart eller dum. Det kan bara själen vara.

Smart eller dum. Dum betyder här inte elak utan ointelligent.

Jag har hävdat att de bibliska patriarkerna symboliserar människan i GT’s allegoriska berättelser, och att deras hustrur (som oftast är två) i dem symboliserar anden och själen. Abrahams huvudgemål bär namnet Sara (betyder härskarinna). Bihustrun Hagar är tjänarinna eller slavinna.

Psykologi

Religion kallas ibland själavård. Det kan vi svälja, om religion från början var mycket psykologisk teori, som säger att medvetandet är bundet vid sina attityder. R, medvetandets morfem på diverse språk och lig, ett mor-fem som ingår bl.a. i latinets ligare, binda. (Är jag tjatig?)

Hagar kommer från de pyramidala tankebyggarnas land. Anden (attityderna) fattar besluten, och själen motiverar dem med sina mer eller mindre intelligenta resonemang.

Om den ande som besatt dig är ond, vilket de attityder som besatt oss under mänsklighetens historia oftast har varit, blir den andra ormen Lögnens Furste, trots att den är slaven. Anden är Herre (eller gudinna)!

Bildspråkets sanningar

Själen, intellektet är slingrat runt kunskapens träd, men den är inte Djävulen. Den är människan! Det är du, som är den logiskt slingrande fruktodlaren. Anden, demonen, är enligt dessa myter Djävulen, och den har trängt ut Vishetens Ande. Bildspråket är korrekt!

Den filosofi jag försökt rekonstruera försöker alltså för-klara människornas beteende. Den beskriver oss psyko-logiskt. Att det fungerar, till skillnad från alla bokstavs-tolkningar av myterna, ser jag som ett stöd för min tolkning.

Vad är det egentligen som bokstavstolkningarna förklarar och beskriver utöver uttolkarnas tro? Inget annat! De på-dyvlar forntidens vise, att de skulle ha trott på sagor. De sagorna beskrev dock sanningar. Fast man måste vara lite klurig för att hitta dessa sanningar, och bokstavstolkarna är inte kluriga.

Inte heller är judendom, kristendom eller Islam kluriga. Sagan ”Kejsarens Nya Kläder” och andra sådana sagor berättar sanningar om oss, men trots att sagan är sann (vi är smarta skojare och lättlurade offer), har den där kejsaren aldrig funnits.

De har övergivit ”that old time religion” för bokstavstolk-ningar av sina sagor. That old time religion is not good enough for them.