Etiketter

, , , ,


Om ägg

Mark Levengood och Unni Lindell gav ut boken ”Gamla tanter lägger inte ägg”. Det gör inte heller unga tanter, om nu någon skulle tro det. Jag såg en film på TV, där det sades att vissa indianer skulle ha trott så. Det vill jag invända mot.

Tittade alltså på TV. Sydamerkas okända kungadömen. Här är det en länk till UR med en mängd andra roliga och intressanta filmer. Många av dem är mindre än fem minuter. Titta på dem!

Den längre film, som jag tittade på, handlade om chimúfolkets rike i Peru. Dem har jag skrivit om redan i mitt allra första inlägg. Det som förvånar är likheten mellan idéerna och orden, t.ex. föreställningen om att världen skapades ur ett ägg. Den idén finns lite överallt, och det berättar Lennart Jähkel om. Som sagt titta på filmerna!

Om Cimus tro vet vi egentligen bara brottstycken. Conquistadorerna och deras präster utplånade all hedendom de såg, och sådan såg de i allt. I den film jag såg, berättade arkeologen Jago Cooper, att cimu skall ha trott, att människor skapades ur ägg.

Det berättar han ca 5 minuter och 50 sekunder in i filmen. Klicka dit er och lyssna! Som var och en förstår, har det aldrig funnits ett folk, som trott att kvinnor lägger ägg, och att vi kläcks ur dessa. Den tro arkeologerna hittat spåren av, är mer metafysisk.

De kosmiska äggen

Jag har redan förut vispat lite i idén om kosmos som ett ägg skapat i det omgivande kaos. Jag fortsätter med det och skriver: Varje människa är ett eget kosmos, en avbild av det mycket större Kaos. En droppe av Havet, en liten kopia (avbild) av Gud.

Vatten behövs om de skall kokas

Cimu trodde på Havsgudinnan. De gamla egyptierna trodde att himlen var ett hav, och den idén möter vi i Bibelns skapelseberättelse. Moses hade ju fått sin utbildning vid Faraos hov. Jag har berättat om det, om hur Gud skiljde vattnet ovan från vattnet nedan med det himlafäste Han skapade. Läs Bibeln!

”Målade” ägg

Likaså har jag berättat att Allah i Koranen skapar människan av en droppe. Cimu i Peru skapade iden om ägg av koppar, silver och guld. Vanliga människor var ett kosmiskt ägg av koppar. På tronerna däremot satt finare människor. De kungliga kvinnorna var silverägg och de kungliga männen var guldägg.

Vi lägger märke till hierarkin som skapade och motiverades med myten. Den filosofi som tycks ha funnits i myten ersattes av politik. Förklarinngen av världens uppkomst blev en bisak till förklaringen av det politiska och sociala systemet.

Vi kan kalla det för tankens korrumpering. Vägen gick genom en bokstavstolk-ning av myternas allegorier. Denna tolkning fick skrämmande konsekvenser. Filmen berättar om 43 barnlik, som hittats på en fyndplats i Peru. Spåren visar att de offrats till gudarna.

Somliga blev stekta

Det var vanligt också på denna sidan av jordklotet. I Bibeln fördöms sådant och Wikipedia redogör för israeliska avfall till Moloks kult. Kung Salomo blev av sina 700 hustrur och 300 bihustrur förledd till sådan dyrkan (1 Kon 11:1-8). Namnet stavas Milkom i Bibel 2000.

Barnen brändes levande och de stolta mödrarna deltog i kulthandlingarna både i Hinnoms dal utanför Jerusalem och vid cimus huvudstad Chan-chan.

De ursprungliga filosofiska idéerna var desamma. Orden var lika. Månguden hette Si hos cimu och Sin i mellanöstern, Sinai Berg. Ormguden hette Chan i Peru och Shan i det forna Palestina. På båda ställena dubbelskrevs namnet. Ormgudinnan hade ju två ormar, en i varje hand.

De här idéerna och orden måste därför vara ohyggligt gamla. Det är ju inte bara här som vi finner exempel på sådan likhet. Ursprunget ligger 20-30.000 år bakåt i tiden eller längre.

Somliga blir hårdkokta

Det märkliga är att även förvrängningarna var lika. Men avsikt och mål var ju detsamma. Politik, makt, hierarki! Vi kommer åter fram till, att civilisationen i form av rikedom och statsbildning skapade barbari. Det gör den fortfarande.

Först blir vi intellektuella och språkkunniga tänkare. Vi utvecklar filosofin. När vi sedan utvecklar tekniken, det materiella, upptäcker vi rikedomen. Den skapar girighet. Statsbildningen skapar maktlystnad. Nästa steg blir högmod. Det var därför bättre förr. För riktig länge sedan.

Fast på något sätt är det ändå svårt att förstå. Hur kunde vi överallt degenerera ned i bokstavstron? Jag läser inlägg i teologiska debatter, och undrar vad det är för fel på oss. Hur kan folk tänka som de gör? Det går ju att tänka på annat sätt. Och Kyrkans Tidning har ett nytt exempel på sådan tro, just sådan som jag invänt mot förut.