Etiketter

, , , , ,


En liten R-repetition …

Om R-ljudet jag skrivit förut, men jag tar om det som bakgrund för fortsätt-ningen.

Bokstaven R i religion förekommer i många korta ord med betydelsen medvet-ande (sanskrit rig), styra, härska, regera (fornnordiska regin), eller kung (latin rex, indiska raja, etiopiska ras).

Lig är indoeuropeiskt. Latinet har verbet ligare, binda. I svenskan är en vän kvinna en vänlig kvinna. Egenskapen vän binds(!) till substantivet kvinna med ändelsen -lig. Jfr dels ljuv och ljuvlig, dels tyska -lich och engelska -ly.

… av en definition …

Religion är då det (vid materien) bundna medvetandet, den i materien styrande, observerande, värderande och tänkande kraften. Ursprungligen tycks religion alltså bara ha inneburit tro på själen/anden.

… som förklarar ordet religion

Därmed skall alltså buddismen räknas till religionerna, trots att tro på gudar inte är nödvändigt där. Kristendomen är också en religion, men inte pga tron på Gud, utan pga tron på den odödliga själen/anden.

Den fornnordiske guden Heimdall kallade sig även Rig. Om Rig/Heimdall kan vi läsa en del intressant hos andra bloggare, t.ex. denna. Det finns givetvis även en del på Wikipedia.

(Lite på sidan om: Notera hur vissa politiska preferenser förenas med intresse för våra gamla religionsyttringar.

Jag tror jag har läsare med mycket skilda politiska åsikter. Till vissa av er vill jag säga: Låt inte budbärarens åsikter i aktuella frågor påverka er syn på de kun-skaper han förmedlar om Eddan. Då är ni dummare än tåget!)

Lite skåpmat om Egypten och Tibet …

En möjlig tolkning av namnet Heimdalls betydelse är världens ljus. Somliga tror att han var en bronsålderns solgud, som överlevde religionsskiften och levde vidare in i asaläran. I Egypten hette världens ljus R. Mer vet vi inte. Somliga tror att namnet där var Ra, men skäl finns för att det var Re. Det är i alla fall namnet på solguden.

Ordet rig finns i Tibetanska Dödsboken. Rig är sanskrit, Indiens forntida mot-svarighet till den europeiska lärdomens lika välvårdade men ändå lika döda latin. Rig-pa betyder medvetande, shes-rig är intellekt.

… och om Den Äldre Eddan

Bloggaren jag länkade till ovan ansluter sig till den vanliga tolkningen av Den Äldre Eddans sången om Rig. Det är en förklaring och motivering till den sociala hierarkin.

Vårt fängelse

Min tolkning är ju annorlunda. Religionen handlar om det i materien fängslade medvetandet. Det är den där ormen farao hade i pannan, blicken som vi sträcker ut och beser världen med. Den är vår själ, som sitter fast med svansen i huvudet.

Men medvetandet vandrar från den ena till den andra. I Bibeln, GT, Predikaren kallas ormen silversnöret eller silvertråden. Den brister i dödsannonserna. Då kommer den fri! I Eddan flyger så den befjädrade ormen iväg till en ny tillvaro, som den fängslas i.

Kommer ni ihåg Noa och hans ark? Så benämnde jag tre inlägg om denna gamla mesopotamiska reinkarnationsberättelse, som Bibelns författare plankat. Jag kallade inläggen första, andra och tredje plankan. I den tredje identifierade jag Noas söner. Det kan vara vettigt att läsa alla tre.

Utvidgas eller tillväxa, är det någon skillnad?

Sonen Jafet var Noas ande, som skulle utvidgas. Medvetandet skall växa! Han skulle flytta in i brodern Sems hyddor. Sem var intellektet! Tankebyggnader. Läs de där inläggen, så slipper jag bli mångordig här! Läs av samma orsak den andre bloggarens redogörelse för Rigs tula!

Även i Eddan tillväxer medvetandet. Rig skapar barn, först med trälarna, sedan med böndern och sist med jarlarna (ädlingarna). Bland dem föds Kon, som blir far till konungarna. Vi skall alla bli konungar, säger Paulus i Bibeln – vi skall bli Kristi medregenter. Alla myter är överens! Meningen med livet är att anden skall växa.

GT föreslår att det skall ske i Sems hyddor. Tankebyggnader! Intellektuell verksamhet. Kultur, bildning. Det var sådant man skulle ägna sig åt enligt den idealistiska dröm, som vi hade förut.

Sådana drömmar hade politiker förr

En automatisera produktionsapparat skulle alltmer befria trälarna från arbets-tvånget, och vi skulle alla ägna oss åt andlig tillväxt. Den drömmen är borta! Den är ersatt av arbetslinjen och drömmen om min privatjet.

Jag tror att det gick snett, när både de liberala och de socialistiska idealen förenades med värdenihilismen: Moral och estetik existerar inte! Ändå är de begreppen lättare att förstå än pengar. Vad är pengar egentligen? Något abstrakt i bankernas datorer? Men det orkar jag inte tänka på nu.

Ett citat av Ernst Wigforss (som var finansminister 1925-1926 och 1936-1949):
”Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt voro vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa. Måla. Sjunga. Ja, vad ni vill. Frihet.”

Idag är det bland gruppen ”övriga partier” sådana tankar framförs. Ernst Wigfors fungerade, även om han hade en vision. Flera av min skoltids lärare var riktigt bra, ja bäst, trots att de var riktigt religiösa.

Idag såg jag, att lite bipolär sjukdom är bra för karriären. Är det lagom med galenskap våra politiker saknar? Mer ande, mer Kaos och mindre logik.