Etiketter

,


Vad är information?

Om jag vill beskriva min idé om en tidig betydelse hos begreppen själ och ande leder det till annat grubbel om medvetandet. Jag ger mig på det, i hopp om att komma på något begripligt.

Medvetandet hanterar information. Medvetandet samlar, skapar, bearbetar, lagrar och sprider information.

Information benämns även kunskap. Den gäller existens, skeenden och reflektion. Det sistnämnda handlar om självbetraktelse. Medvetandet är informerat (medvetet, har information) om sig själv, sin existens samt vad det gör (skeenden och reflektion).

Mysteriet med medvetandet är självbetraktelsen. En dator klarar av informa-tionshantering. Och myggan ”vet” att du ligger där, full av blod. Men myggan vet inte om, att den vet. Hur vi kan veta att vi vet, är ett mysterium, som vi inte har något svar på.

Hur betraktar man information? För att få svar, måste vi veta vad information är. Fysiskt sett är det en liter torkad trycksvärta i biblioteket. Men att reducera filosofi och musik till att vara två kilo torkad trycksvärta är feltänk. Vi får vända om.

Löjliga spekulationer

Egentligen kommer vi inte längre. Vi sitter fast. Nu blir det spekulationer. Vi ger oss på det mest obegripliga vi har, kvantfysiken! Kvantkaos. Information är ett kvantfenomen! Kvantdatorer.

Men kaos handlar om det som inte lyder under logikens lagar. Kaos handlar om det oberäkneliga. Ur det oberäkneliga kan vi dra vilka slutsatser som helst. Det kan vi se, om vi jämför med ett politiskt kaos!

Även att virvla omkring med tankarna i kvantkaos ger ett löjligt intryck. Alla halvbildade pajasar som ger sig på det, får seriösa forskare att se plågade ut. Fast det enda de senare vet mer än amatörerna, är hur absurda spekulationer om det oberäkneliga blir. Vänd om och gå tillbaka!

Om vi tror att information finns i förhållanden mellan fysiska fenomen i nerv-trådar, uppstår problemet hur dessa förhållanden registreras. Hur observeras sådan information? Vi talar alltså nu inte om ett mätvärde, som datorer och myggor kan hantera. Vi har annan information: Detta är vackert!

Det går ju att förneka, att sådant är information och säga, att det bara är en elektrokemisk hormonreaktion i hjärnan. Men vad utlöste den då? Givetvis information! Och vilket sammanhang har hormonerna till innebörden av Max-wells ekvationer, som beskrivs som vackra?

Vara som ett barn och ha sönder allting?

Spekulationer om fysiska fenomen i hjärnan för oss till den del av kvant- och kärnfysiken, som säger att vi inte kan observera något utan att förstöra det.

Det kan tolkas på två sätt: Det första är, att det är omöjligt att tänka. Den tolkningen blev uppenbart fel. Vänd om!

Det andra, att vi inte kan studera en religion, idéologi eller filosofi utan att förstöra eller åtminstone vanställa den. Kan vi komma närmare sanningen än så? Men stopp! Då skall vi ju inte studera och tänka! Nej, vänd om!

Naturvetenskapens begränsning

När det gäller medvetandet kanske vi har nått gränsen för de möjliga natur-vetenskapliga förklaringarna. Vi har kanske inget annat än övernaturliga för-klaringar att komma med. Det är ett spöke vi har i huvudet!

Empiriska bevis

Såg ni Hollywoodfruarna på TV?