Etiketter

, ,


Tankens materia = Elementet luft

Sist visade jag några Jesuord, som kan förstås, om vi antar, att han trodde på visst sätt om tänkandet:

Tanke är en sorts materia, som vi använder, när vi tänker. Vi formar tanke-byggnader av den. Med sinnena (hörseln) upplever vi, att ord är skapade av luft. Elementet luft är alltså den osynliga tankematerien.

Jag utgår från att Jesus, senare Paulus och deras bildade samtider levde och tänkte i utifrån läran om de fyra elementen, som formulerades av greken Empedocles ca 500 år tidigare, utifrån idéer som kan spåras till Babylonien ytterligare drygt tusen år bakåt. Det kan vara äldre.

De obildade, som tycks ha tagit över kyrkan ganska tidigt, fattade ingenting. De saknade alla vetenskapliga idéer, även dessa felaktiga. De var bara vidskepliga. Det är från dem vi har grunden till vår traditionella bibeltolkning.

Liknelser

Att tänka är att forma tankens materia på ett sätt som liknas vid vårt hanterande av elementet jord. Vi spinner tankens trådar, väver och syr. Vi klär oss i våra idéer. Vi hugger sten och bränner tegel. Vi fäller träd, sågar och hyvlar. Vi bygger och flyttar in i våra tankebyggnader.

Sådana liknelser finns i Bibeln. Spetälska går på de här husens stenar och på sådana kläder. Det har jag skrivit om i det korta inlägget ”Lepra inne i huvudet”. Där finns hänvisningar till (3 Mos). Men läs nu här även om Visheten i Bibel 2000!

Där finns ”Tillägg till GT”. Där hittar vi följande: ”Lycklig den som fördjupar sig i Visheten … och tänker på Hennes hemligheter. Följ Hennes spår … Den som ser in genom Hennes fönster och lyssnar vid Hennes dörr, som väljer sin boplats intill Hennes hus och slår in tältpluggen i Hennes väggar, han kan resa sitt tält i Hennes närhet och får sin boplats där Det Goda bor;” (Syr 14:20ff).

Visheten, Guds feminina uppenbarelse, har ett hus med väggar, dörr och fönster. Texten fortsätter: ”… han ställer sina barn under Hennes beskydd och vilar under Hennes grenar.”

En utvikning för feminister

Observera Jesuordet ”Ingen är god utom Gud” (både i Mark 10:18 och i Luk 18:19). Visheten är Guds feminina uppenbarelse. Och Hon har grenar. Livets träd. Bland många folk dyrkades det heliga trädet i offerlunden. Det var ofta hednisk kult, men här har bilden tagits in i judendomen och kristendomen.

Nu åter till elementen!

Luften är inte bättre

Arius idé om andemateria var enbart religiös fantasi. Luft kan vi både uppleva och studera med våra sinnen, liksom jord, eld och vatten. Läran om elementen var en logisk tolkning av empiri. Det gör läran till en vetenskaplig teori. Men den visade sig vara felaktig.

Den blev inte bättre av att man lade till elementet etern. Den levde kvar som vetenskap till sena 1800-talet. Einstein grubblade på den, och var med om att avliva den. Men i rundradion levde etern vidare. Stenkakornas storhet Sven-Olof Sandberg sjöng i radio 1927: ”Måtte eterns tysta vågor till dig bära, all den längtan som uti mitt hjärta bor.”

Mer obegripligheter

Jag läser just nu en artikel, om att ett ca 50-årigt nobelpris ifrågasätts. Moderna vetenskapliga upptäckter kan vara fel. Vi tänker utifrån vår världsbild, och grund för den är vår vetenskap. Den styr vårt språk. Den är inbyggd i vårt språk. Det blir obegripligt, om vi byter världsbild.

Om några hundra år kanske vi är totalt obegripliga för våra efterkommande.