Etiketter

, , , ,


Jag fick en fråga, i vilken guden Mitra nämndes. Jag började surfa, för att friska upp kunskaperna. Då såg jag något jag borde ha sett förut. Det är ofta man ser sådant i texter den andra, den tredje eller den femtioelfte gången man läser dem.

Jag läste i engelska Wikipedia om ”Mitra”. (I svenska Wikipedia står nästan inget.) Det etymologiska var intressant. ”In sanskrit … mitra means ‘friend’, one of the aspects of binding [disambiguation needed] and alliance”. Hur skall den engelskan tolkas? Disambiguation behövs, säger Wikipedia, och därmed menas att ordet eller orden har allt för vid betydelse. Innebörden är oklar och man vill ha skärpning.

Jag försöker med denna tolkning: I sanskrit betyder ”mitra” vän i ordets innebörd att vara bunden vid eller förenad med.

Bunden! Jag har ju definierat religion som (vid materien) bundet medvetande. Latinska ligare (= binda) går igen i andra europeiska språk. Re är medvetande, tankeförmåga.

Vi fortsätter med ”mixtras” etymiologi i proto-indo-europeiskan. Ursprunget till ”mi” söks i orden ”mei” (= växla eller binda) och ”meh” (= mäta). ”Tra” är ett redskapssuffix, som har innebörden ”det som orsakar”. Det finns i ett annat ord, ”man-tra”, som betyder ”det som orsakar tänkande”.

Vi inser då att ”mitra” betyder ”det som binder”. I Wikipedia framförs då den fantasilösa tolkningen ”förbund, fördrag, överenskommelse, löfte och ed” med mera. Senare forskare har vägrat acceptera ett namn typ Kontrakt på en så väldig gudom som Mitra. Vad är det för logik i att ge en gud ett sådant namn? Därför har letades andra ord upp, t.ex. fromhet och kärlek. Fast det blir inte mer logiskt, även om det skulle kunna vara trovärdigt.

Det för mig självklara, som orsakar att medvetandet binds till materien, är karma. Mitra är karma som Gud. Och karma betyder handling. Gärningar vill jag se, säger Bibelns Gud. Inte böner och offer.

Nu fick vi logik i namnet Mitra. Det är det jag är ute efter i mina grubblerier. Karma är centralt och styrande i stora religioner. Det är centralt i religioner, där det finns ord som ”mantra”, det som betydde ”det som orsakar tänkande”. Allt passar ihop!

En tolkning av en gammal text, som innebär att dess författare framstår som förnuftig bör alltid antas vara mer korrekt, än en tolkning som säger att han var en primitiv idiot. Den senare tolkningen säger mer om tolkaren än om den tolkade.

Blodets gudar

I mitt fortsatta surfande hittade jag påståendet, att Mitra och Varuna är i blodet förenade gudar. Vad menas egentligen med det? Varuna är himmelshavets och vattnets Gud i Vedisk religion. Han är alltså den egyptiske och bibliske Nun. Jag har kanske sett det förut, men då varit blockerad av andra idéer. Nu fick jag något att försjunka i grubblerier om. Det är samma sak hela tiden. Varje omläsning ger nya upptäckter. Vi klarar inte av, att ha alltför många idéer i huvudet samtidigt.