Etiketter

, ,


Varghjärta har fått god anlednings, att angripa en del religösa avarter. Men egentligen gör han samma fel, som de han angriper.

Darwinismen är utmärkt vetenskap, men skumma motiv fick somliga människor att ur detta skapa socialdarwinismen, rashygienen och nazismen. De som Varg-hjärta angriper, definierar darwinismen utifrån detta. Den darwinismen är en ond galenskap. De extremreligiösa har dock inte lyckats få allmän acceptans för den definitionen av darwinismen.

Hur är det då med marxismen? Jag har träffat åtskilliga bra människor, som varit kommunister. Ett par av dem (svenska lokalpolitiker) överraskade mig med att tidigt förneka, att Sovjet var kommunistiskt. Jag mötte också dem, som närmast plågades av att just dessa två var riktigt hyggliga killar.

De plågade ansåg att vpk-are, som det då hette, var folk som drömde om ett Sverige med NKVD-källare för nackskott. De plågade hade ofta en traumatisk bakgrund från Östeuropa, men inte alla. I Stockholm mötte på 30-talet min fars generation ryska socialdemokrater, som flytt undan Stalin. De personliga mötena påverkades de starkt av. De kunde inte och kan inte frigöra sig från sin avsky. Kom även ihåg Hitler-Stalinpakten 1939! Ett trauma, som skapade fiendskap bland Sveriges röda. Många tog sig frustrerade in i den politiska mitten.

Vi har idag allmän acceptans av en definition av kommunism och marxism, som utgår från Stalin, Pol Pot och Kim Jung-Il. Även V har gett upp försöken att försvara ”sin flagga” från extremstämpeln. Jfr kampen om den svenska flaggan! Våra nazister ville ju göra den till sin symbol.

Hätskheten mot ”det onda” dyker även upp i AFA’s våld mot liberaler (Eskils-tuna). Senast liberaler utsattes för sådant hat var på 1800-talet, då aristokratin försökte definiera liberalismen utifrån giljotinen och det franska skräckväldet. Det har man inte längre någon allmän acceptans för. Den giljotinerande liberalismen blev en alltför kortvarig parentes i Europas historia. Och kejsar Napoleon var lika lite liberal och demokratisk som J.B. Bernadotte.

Aristokrati? Jag har träffat några få sådana också. En var riktigt trevlig, men en annan var bedragare, lögnare och skurk. Honom tog polisen. Det ändrar inte min åsikt om den andre.

Som sagt, darwinism och darwinism är olika saker. Religion och religion också. Angreppen på den brukar gälla tron på så kallade kosmiska makter. T.o.m. ”riktigt” (= extremt) religiösa tycks definiera Gud som en sådan. Och det får man stöd för av ateister, som säger, att man inte kan förneka den tron, utan att gå i strid med Bibeln.

Men just tron på kosmiska makter förbjuds i NT (Kol 2:8,20 Gal 4:3,9 Ef 6:12). Det fodras en del filosofiskt tänk för att förstå. Tyvärr saknas det ofta. Religion är sällan filosofi, utan bara politik, maktbegär och diverse egenskaper, som brukar definieras som dödssynder. Varghjärta hittade ju rätt på girighet och även en rejäl dos högmod hos den mirakelpastor, som väckt hans upprördhet. P.g.a. religionsfriheten får man inte ens behandla denne som en aristokrat med liknande beteende.

Skulle det kanske hjälpa, om kungen adlade honom? Då skulle vi ju ha lite nytta av monarkin!

När du frågar om jag tror på Gud, så måste jag svara nej! Något så dumt som det du tänker på, när du säger Gud, är det ju kriminellt att tro på. Det är hädelse!