Etiketter

, , ,


Ny här? Läs detta först! Om hur din blick ser ut och låter.

Bloggen handlar mycket om forntida idéer om sådana ting som blicken. De idéerna måste du känna till, om du skall förstå våra myter, och begripa vad jag skriver om.

Religion skall löna sig

Språken i Koranen och GT växte ur samma ”jord”. Det var i Egypten, som Arius förorenade den ”jorden” omkring trehundra år före Muhammeds tid. Sedan han på så sätt gödslat kultur-miljön odlade han sina ord.

Då lärda män omvändes till Islam, dödades inte deras lärdom. Det är också lätt att byta religion, om den religion man har säger att segrarna har rätt. Är man dessutom från början inställd på att religion skall löna sig (1 Tim 6:5), blir allt enkelt. De bästa vind-flöjlarna hamnade högst.

En reflektion

Men även Koranen innehåller ord som handlar om det reflekte-rande Djupet. Om vi liknar Koranen vid ett kunskapens träd, gällde för arianerna att de som mullor måste beskära trädet: ”Detta måste vi svamla bort!”

Varför är reflektera en synonym till tänka? Därför att språket bär med sig en filosofisk uppfattning av tänkandet: Det är en yttring av en grundläggande egenskap hos tillvaron.

Den fromme filosofen uttrycker det med orden: ”Allt är Guds tanke!” Idén är så gammal, att den impregnerat våra språk. De är formade för att uttrycka avancerade filosofiska idéer, som skapades redan i förhistorisk tid.

Hur kunde dessa kulturyttringar uppstå?

Vi möter här ett stort mysterium. De forntida språken var oerhört avancerade. Man lär kunna vara mycket exakt på sanskrit. Gram-matiken i dem är en njutning för sådana som Ola Vikander, och en skräck för lektor Caligulas elever. Därtill kan de bära och bär avancerad filosofi!

Vi vet, att vi på moderna språk kan uttrycka väldigt dumma tankar. Ingen behöver skärpa sig för att skriva. Så frågan är om vi som tänkare har blivit primitivare? Undringen gäller inte tekniska tankar, som hur man tillverkar och använder toalett-papper.

Vi avlägsnar oss från den primitiva antropomorfa gudsbilden! Då kan vi hitta idéer, som tillåter oss en världsbild utan betongideo-logisk materialism och moralfri värdenihilism. Sådana idéer väcks gärna upp av vreden över religiösa idiotier. Vrede är inte bra för tankeverksamheten.

”Droppen Dripp och droppen Drapp

satt på våran farstutrapp” och talade med varandra. Jag tror vi får göra en psalm av barnvisan.

Allah har skapat människan av en droppe. Droppen är en liten avbild av havet ovan Himlens fäste (GT, skapelseberättelsen). Hav och droppe kan allegoriskt beskrivas med bilden av Gud och människan. På annat sätt är det svårt att beskriva det reflek-terande paret. Det blir så lätt fel.

Är det något fel på ordbilderna som beskriver droppen och Havet? Jo, Arius och hans vänner tyckte nog att de blev för små vid den jämförelsen. Den segrande arianismen bör kunna ses som en god ursäkt för att skicka på oss en profet av det slag Jyllandspostens teckningar beskrev. En Gud som aldrig vredgas är värdelös.

Droppen ur Djupet är en mycket intelligent bild! En sådan droppe måste ju avspegla den värld den vistas i och andra droppar i den. Vi blir bilder av vår miljö och av varandra. Andra formar oss, och vi formar dem.

Läran om Djupet är ett instrument för vår tanke. Den möjliggör beskrivningar av oss själva och hur vi fungerar. Och om vi bara vill se den som en saga, är den ändå snillrik. Den fungerar!

Fornkyrkans censur drabbade både Jesus och Paulus

Aseran, kanaanéernas stora gudinna, hade ju tillnamnet ”Hon Som Vandrar På Vattnet”. Djupet förekommer i NT. Det grekiska ordet är pléroma, vilket översätts till fullhet (Joh 1:16). Överallt är det fråga om Kristi fullhet, utom i Uppenbarelseboken, där det heter Satans Djup (se Upp 2:24)!

Uppenbarelseboken bör ha varit den heligaste av bibelböcker bland arianerna, och en sådan ställning har den idag hos den kristna extremhögern. Enbart det är skäl att visa läran om Djupet respekt och välvilja. Du behöver inte tro, men somliga kan det vara roligt att reta. Var lite lagomt from ibland!

Inget vettigt skrivs om Fullheten, Pléroma eller Djupet i noter och förklaringar, vare sig i våra Biblar eller på nätet. Googla på pléroma och somna – eller få huvudvärk!

Att Jesus gick på vattnet är ett spår i berättelserna, som visar att han bedrev undervisning om de här djupa filosofiska frågorna. Idag skulle han säga: ”Två tusen år och ni förstår fortfarande ingenting! Hur kan ni tro, att jag gick på sjön? Och ni tror fort-farande också, att jag talade om bröd!” (Jfr Matt 16:11).

Paulus blev exalterad då han kom in på ämnet: ”… så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet …” (Ef 3:18).

Men de som ville se Jesus Labero trolla tog över kyrkan. All filosofi försvann och har inte kommit igen. Det som finns är ofta bara tomma ord, utan annat innehåll än mentala droger. Man kan komma i extas, man kan bli dum i huvudet, och man kan därtill bli beroende.

Den bortcensurerade läran

Jesu lära innebar såvitt jag kan förstå ett försök att väcka upp begreppet Djupet och förklara sig med hjälp av det. Paulus tog vid, och skrev att vi ser ”på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel” (1 Kor 13:12).

Speglandet var teologiskt viktigt även i GT. På Guds uppdrag för-såg konsthantverkaren Besalel uppenbarelsetältet med ett stort ”badkar”: Han gjorde bronskaret med tillhörande bronsställ av speglar(!) som hade tillhört de kvinnor som gjorde tjänst vid ingången till uppenbarelsetältet” (2 Mos 38:8).

Orddelarna i namnet Besalel betyder skugga och Gud. Vi möter en avspeglingslära. Budskapet blir då, att det här karet har Gud själv skapat med sin i människan uppenbarade hantverksskick-lighet.

GT’s författare betonar föremålens betydelse, dels med de orden och dels med upprepning. Det senare är en i Bibelns språk väl-känd stilistisk metod att stryka under det som är viktigt.

Vi kan nämligen jämföra Besalels kar med Havet av brons, som kung Salomo lät göra till templet i Jerusalem. Det skall vara ett Hav i Guds helgedom! ”Han gjorde vidare Havet i gjutgods. Det var cirkelrunt och mätte tio alnar från kant till kant; det var fem alnar högt och 30 alnar i omkrets” (1 Kung 7:23). Vart tog det vägen?

Om den korta historien

Fysiskt slogs Havet sönder av kaldéerna. Kung Nebukadnessars soldater stal bronset åt honom och tog det till Babylon. Både Havet och de två pelarna Jakin och Boas. Den gamla hebreiska teologin utplånades, och kan rabbinen inte förklara symbolerna, får vi anta att det beror på att judarnas gamla lära delvis byttes mot babylonisk sådan.

Frågan är alltså vilken försvunnen teologi, som fanns bakom detta speglande Hav. Både Bibeln och Koranen för vidare ett okänt budskap, heligt för båda, om vi bortser från Uppenbarelse-boken, som i detta ämne hatiskt går emot GT, evangelietext och Paulus.

Uppenbarelsebokens tillkomsttid kan visa, att jag gett Arius för mycket av ”äran” att ha skapat arianismen. Han kanske endast fullbordade formuleringen av en teologi, som redan biskop Clemens I av Rom förkunnade.

Jesus! Ett misslyckat försök att restaurera något

Uppenbarelsebokens tillkomst markerar slutet på kristendomens sextioåriga historia. NT’s profetior om villolärarnas seger gick fort i uppfyllelse. Undrar om vi någonsin får veta hur kristendomen såg ut?

Annonser