Etiketter

, ,


Om Darwins familj och dess vanor

Det var en gång en man som hette Charles Darwin. Han hade en hustru som var mycket smart. Hon kallades Intellektet. Med henne fick han en dotter, en eterisk typ som många män blivit och ännu idag blir betagna i. Hon är själv, som man säger, galen i karlar.

Hon viskar upphetsande saker i deras öron, saker som för alla fromma och gudfruktiga är anstötligt, ja rent oanständigt. Hon far från den enes läppar till den andres öron och blev tidigt känd för sin förmåga att uppväcka det djuriska, ja det rent aplika hos männen. Hon fick namnet Evolutionsläran.

Hennes far undervisade om arternas utveckling. Eftersom hon var både duktig och snäll, hjälpte hon till med det och gör så fortfarande. Så fort tillfälle ges tjatar hon om att organ och egenskaper måste vara nödvändiga eller fördel-aktiga för en art. Är de inte det, utvecklas de inte mot en allt högre fulländning. Tvärtom! De försvinner!

Den tjatande dotterns fruktsamhet

Hennes attraktionsförmåga i förening med hennes löpskhet har skapat förut-sättningar för bigami. Många unga män, s.k. forskare, har gift sig med henne. Då en sådan blir ett kött med henne, avlar han en darwinist.

Forskaren blir alltså far till sig själv och son till sin hustru. Hans moder fortsätter vara hans hustru och använder hans läppar som skrev för att framföda sig själv. Denna dotter sprider sin faders tankar: ”Onödiga och oanvända organ tillbakabildas och försvinner.” Om detta är hon faktiskt ganska tjatig.

Andra forskares bevis för att vi saknar hjärnor

Vissa forskare i praktisk nedvärderingsvetenskap har funnit att våra äldsta förfäder hade fått hjärnor de inte kunde använda och heller inte hade någon som helst användning för (”The Tall Poppy Syndrome” I & II, J. Chronschough, A. Bondeson et al. New Yerk University 1897, 1904, ”Rechtmässiges geistige und andere Einschränkungen”, A. Sandemose, M. Koldau, Max Besserwisser et al. Jante Universitet, 1933). Man var ju så primitiva i forntiden! Det fanns inga som helst kvalificerade arbetsuppgifter. För övrigt kan ingen tankeförmåga föreligga utan åtminstone studentexamen, och med endast en sådan måste intellektet fortfarande beskrivas som rudimentärt.

Lägger vi ihop detta med fröken Darwins ord, inser vi varför vi idag saknar hjärnor. Darwins viktorianska dotter har så mycket kläder på kroppen och därtill så rejäla skor på fötterna, så det är helt omöjligt att betrakta henne som en tvivelaktig kvinna. Och vi kan inte misstro de allmänt accepterade sanningarna om förfädernas obeskrivliga primitivitet! Artonhundratalets kolonialpolitik byggde ju på det faktum att ”negrerna är precis som våra tidigaste förfäder!” Det innebär givetvis att de har kvar sina hjärnor.

Slutsatsen, att vi saknar hjärnor, är ett aldrig erkänt barn till de människor som förförts av Primitivitetsläran. Hon har tillkommit på ungefär samma sätt som Evolutionsläran, fast hjärnlöshetstrons moder var inte lika smart. Hon heter Högfärden och hon är en akademiker som orsakat mycket bråk. Henne lägrar vi ofta, trots protester från ovan.

Helig incest för att undvika bastarder

Det är så, att Gud kräver incest av oss. Vi skall ta Guds dotter, vår syster Vis-heten till hustru! I rollen som ”den andra kvinnan” har Högfärden fött slut-satsen om våra obefintliga hjärnor efter den intima föreningen med oss torskar och våra unika erfarenheter av verkligheten. Slutsatser avlade på sådana grunder är svåra att bestrida, hur ovälkomna dessa horungar än må vara.

Men är vi dumma i huvudet, så är vi. Det blir delad vårdnad och att släpa omkring vår dumhet i barnvagn framför oss, medan den bara växer och växer. Så blir det med alla vetenskaper byggda på nedvärdering av andra. Vi åter-vänder till den rena darwinismen.

Om en man får en son med Darwins dotter kallas alltså sonen darwinist eller evolutionist. Han är identisk med både sin far och sin mor. Fadern och sonen är ett! Darwinisten är därtill svärfar till sig själv och hallik åt sin mor, som är hans dotter.

Ett inte särskilt religiöst mysterium

Den som har läst om de sexuella aktiviteterna och släktskapsförhållandena i den fornegyptiska gudavärlden bör känna igen det här allegoriska språket. Någon gång i den äldsta historien fanns ett förnuftigt filosoferande över människan. Sedan skedde ett kulturellt och intellektuellt sammanbrott. I detta har vi ett stort mysterium i vår historia.

Marija Gimbutas är en arkeolog, som tror på ett sådant sammanbrott. Hon har sina teorier, som det finns en hel del på nätet om. Själv har jag också grubblat på en klimatkatastrof och översvämmningar, då de istida glaciärena smälte. Vi är hur som helst inne på vår förhistoria, och hypoteser och teorier är mycket spekulativa.

Lite rasism

Barnmorskorna, de som biträdde när Darwins hustru födde sin dotter, kallade sig Allmänt Accepterade Sanningar. De var också döttrar av det här löpska slaget. De hade kommit upp sig och fått många lärofäder bland sina söner. De talade om för Evolutionslärans fader, att ”negrernas” själsliv är ytterst torftigt och primitivt. Av den informationen kunde man dra slutsatsen att negrer har små hjärnor. Det är i alla fall bättre än inga alls.

Informationen, som styr uppbyggnaden av en organism, finns i dess gener. Det gäller alla organismer, Evolutionsläran såväl som De Självklara Sanningarna. Organismer av detta slag blandar in sina egna gener i allt det de kommer i beröring med. Bland själsvarelsen fröken Darwins livsviktiga organ fanns därför slutsatsen om negrernas små hjärnor.

Barnmisshandel

När flickan vuxit till sig lite och hunnit bliv både söt och intensivt älskad, rapporterade en nära vän till Darwin (A. R. Wallace) ett hemskt resultat av en vetenskaplig mätning: Negerhjärnor är lika stora som hjärnorna i Europas vetenskapsakademier! Darwin blev fullständigt ifrån sig. Flickans inre organ var spräckta! Han skrev till den gode vännen och frågade: ”Har du slagit ihjäl vårt barn?” Han uttryckte sig faktiskt så!

Hur skulle han som god viktoriansk far kunna skydda sitt älskade barn från sådan fördärvlig och nedbrytande kunskap? Det måste vara kunskapen som var ondskefull och farlig! Det kunde omöjligen vara de högt respekterade damerna Allmänt Accepterade Sanningar, som hotade den lilla till livet.

Stygga och snuskande pojkar ur arbetarklassen

Den kunskap Darwins vän tagit till sig var dotter till Den Empiriska Kunskapen. Den händiga kvinnan är mor till pojkarna Mätning, Prövning och Undersökning, som är hennes makar och fäder. Denna ande är oanständigt intim med de människohänder, som hon blir ett kött med. Det är inte något eteriskt över pojkar! De varken pratar eller flyger omkring som flickor gör. De tafsar! Över-allt! Respektlöst och upprörande!

Maskulinum: materia och handlingar. Femininum: ande och själ, vilja och egenskaper samt tankar och ord. Det konkreta är maskulinum och det abstrakta är femininum i myternas allegoriska språk. Det är regeln, men se upp för undantagen!

Viktorianerna hade svårt att acceptera den praktiska bondflickan Empirisk Kunskap. En gång i tiden, då några filosofer med lysande argument diskuterade hur många tänder en häst har, hade hon haft något för sig med en dräng i ett grekiskt stall. Det hade inte gjort så mycket, om inte hon och drängen fått en unge, Räkneresultatet. Han orsakade förlägenhet hos det lärda sällskapet, när paret fräckt kom in och visade upp honom.

Kannibalism inom brittisk societet

De Allmänt Accepterade Sanningarna är idéer om verkligheten. Darwin och hans samtid tog liksom vi alla sina kunskaper för verklighet. Konsekvenserna av idéerna om andra människors primitivitet är de argument mot Evolutionsläran, som hennes älskare funnit verkligt farliga. De idéerna är kannibaler. De styckar, grillar och äter upp fröken Darwin.

Annonser