Etiketter

, ,


I det centrala Frankrike, långt ifrån någon plattektonisk gräns(!), ligger vulkanen Puy de Dôme, som fungerat som etappmål i Tour de France.

Puy de Dôme ingår i Chaîne des Puys, en kedja av vulkaner som hade en serie av utbrott under och omedelbart efter istidens avslutning.

Kolla länkarna! Sjuttio unga vulkaner i Frankrike. På engelska Wikipedia finns ofta mer detaljer.

Hur kan det ha funnits aktiva vulkaner i centrala Frankrike? Wikipedia konstaterar att det är märkligt. Men även i Tyskland finns sådant här. Där kan det dock för-klaras med en hot spot. Men magman i de cirka sjuttio franska vulkanerna kom alltså inte från Jordens djupa innandöme. Vari-från kom den då?

Jo, då inlandsisen knådade jordskorpan, som om den vore en deg, så skapade den inre friktionen värme, som smälte berg-grunden. Det visar vilka enorma krafter in-landsisens tyngd hade. Den var ingalunda försumbar i förhållande till kontinentalplat-tornas tyngd.

Till detta skall vi lägga den fornnordiska skapelseberättelsen. I norr fanns Nifelhem, de enorma isarna, och i söder fanns Muspelhem, eldens rike. Myten beskriver västra Europa, som det såg ut för 6000 år sedan och tidigare. En skapelseberättelse skall väl beskriva tillkomsten av den värld man lever i, eller hur? Vad skall den annars beskriva?

Vår fornnordiska myt innehåller således element, som är minst 6000 år gamla. De kan ha skapats dubbelt så långt tillbaka eller mer. Den muntliga traditionen förde en i vissa avseenden korrekt berättelse vidare i minst 5000 år, innan den skrevs ned.

Finns det någon anledning anta, att andra myter är yngre? Knappast! Vi har tvärtom anledning anta, att det finns oerhört gamla element i alla våra myter. De kan vara femton tusen år eller mer.

Det är min invändning mot dem som hatar myterna och vill ha bort dem. Våra myter är bland våra äldsta kulturminnesmärken. Det gäller inte minst Gamla Testamentet.

Att myterna vandaliserats av politiska och ”renläriga” skäl är bara ännu en orsak till att vi skall vårda dem. Vi skall inte hjälpa talibaner av alla sorter att spränga eller bränna dem.