Om det är fler än Kristian Granqvist vars kommentarer försvunnit får ni göra om dem. Jag har haft WordPress spamkontroll Aksimet inställt på det strängaste läget. Nu har jag klickat ned den på den lägre nivån, så att kommentarer inte bara försvinner, när storebror Datorn tycker sig se olämpligheter.

I fortsättningen skall jag få sådant i en särskild brevlåda för personlig koll.