Etiketter

,


Ännu en intressant sak i GT kring spetälskan.

Antirasism

Det finns ett stycke, som gärna tas upp i debatten om rasism. Moses syskon klandrar honom för hans kushitiska hustru. Kush är bibelhebreiska för Afrika söder om Egypten. Det kan vara södra Sudan och Etiopien eller ännu längre söderut.

Moses har alltså tagit sig en svart hustru. I 1917 års Bibels kallas hon etiopisk, och i den heter det, att Mirjam och Aron ”talade illa om Moses” för hennes skull. Då upptändes Herrens vrede mot dem och Han övergav dem. Detta Guds beteende orsakar inga problem för antirasister. Problem kan vara, att Moses är bigamist, men det glömmer vi nu. Vi koncentrerar oss på rasismen och lepran.

Feminism

Om bibelläsaren är feminist, kan dock det straffet vara ett problem. Det är nämligen bara Mirjam, som straffas med spetälska. Aron slipper undan! Han ber dock om nåd för en dåraktig synd: ”Låt henne inte bli som ett dödfött foster, som är halvt förruttnat …”

Efter att också Moses bett om att Mirjam skall återfå hälsan, svarar Gud, att Mirjam skall behandlas enligt regler som gäller för kvinnor som blivit spottade i ansiktet av sina fäder. Hon skall i skam sitta utestängd från gemenskapen i sju dagar (4 Mos 12).

Varför inget straff för Aron? Gamla Testamentets kvinnosyn? Kvinnofientligt? Nej, men kvinnan i Moseböckerna är människans ande. Mannen är människans kropp. Aron och Moses är två människor, könet är likgiltigt. Mirjan är människans ande, och den drabbades av spetälska, när den drabbades av rasism. Kroppen blir inte så snabbt sjuk av fel tankar.

Här fick vi ytterligare en bekräftelse på riktigheten i denna tolkning av texten. Den blir logisk.

Politik

Den blir också politisk och handlar om verkligheten. ”… ett dödfött foster, som är halvt förruttnat …”. Det är starka ord. Vi vet, att motsättningar när det gäller den rätta tolkningen har orsakat krig, mord och grymheter. Här har vi ett exempel på en tolkning, som kan orsaka hat och våld. Och syndarna kallas dåraktiga.