Etiketter

,


Under jakt på andra med intresse för sådana här frågor, hamnade jag med hjälp av wordpress dashboard på bloggen Varghjärta, kategorin religionskritik. Han är som jag förstår vänsterpartiskt. Jag skrev en kommentar och länkade till honom. Det kan vara intressant att läsa både inlägg och kommentarer, och jämföra med mina tankar.

Jag tror jag försöker stryka vargen lite medhårs och leker marxistisk ideolog ett tag. Om jag pratar lite om kött kanske han reagerar som Pavlovs hund. Här får du!

Om vi försöker tolka Moseböckerna på sätt jag gjort, hittar vi en något vänstervriden Gud Fader i delar av Fjärde Moseboks elfte kapitel. Det inleds med att Gud är på dåligt humör. Även om det inte utsägs klart, tar Han antagligen död på folk. Moses lyckas dock lugna ned Honom.

Moses befinner sig så på marsch med sitt folk, och det folket är hungrigt. De vill ha kött att äta! Särskilt bråkar ”Hopen av löst folk som följde med”, men även israeli-terna klagar.

Kött från djur! Det var vad Abel offrade till Gud. Djuren symboliserar våra egenskaper och köttet är våra hand-lingar. Abel arbetade och gav Gud goda gärningar, kött från sina djur. Köttet är resultatet av arbete, av det som bygger kapitalet! Kött är kapital! Det skall vi äta, men det moraliska problemet är hur mycket. Och får man ta andras djur, slakta dem och äta? Är besinningslöst begär synd?

Nåväl, i detta elfte kapitel händer något ovanligt. I Sinai Öken, på väg till Paranöknen hör Gud bönen om kött. En vind för in fåglar från havet. De flyger i enorma mängder på bara en meters höjd. Alla dödar fåglar och ingen samlar mindre än tio homer (1 homer = 360 liter enligt de lärdes förklarande texter). Men vem kan äta sådana mängder? Att döda minst 3,6 kubikmeter fåglar per person är ett föga ekologiskt resursslöseri. Vi kan kalla det besinningslöst.

Folket sätter tänderna i köttet, men hinner inte tugga. En vredgad Gud tar genast död på en stor mängd människor. Det sker vid en plats som heter Kivrot Hataava. Namnet betyder enligt en not till bibelversen ”Lystnadens Gravar” (4 Mos 11:34).

Sannolikt är det människans ande som dör. Jämför med det omedelbart föregående inlägget om att bara Mirjam straffades! Kvinnorna i GT’s allegorier är normalt vår ande eller vår själ.

Förmågan att värdera sina handlingar kan avtrubbas och dö. Värdenihilismen tror inte på värderingar. Moral, este-tik och kärlek finns inte! Värdenihilisten räknar pengar. Det materiella finns ju! Men varför har det värde?