Etiketter

,


Ett kort inlägg om en orimlighet i Gamla Testamentet:

Sjukdomen spetälska kallas idag lepra. I GT är det inte bara människor som drabbas, även kläder kan få det (3 Mos 13:47ff) och hus (3 Mos 14:34ff).

Men det stämmer med de tolkningar jag föreslår. Våra själar, de tankar vi kläder oss i, de tanke­byggnader vi bosätter oss i kan ha spetälska. En ideologi är exempel på den tankens väv vi syr våra kläder av. Tredje Mosebok säger att tankebyggnaderna skall inspekteras, om vi misstänker spetälska på dem. Stenarna, det är orden, skall undersökas. Finns smitta föreskrivs rening och om det inte hjälper gäller rivning. Det farliga avfallet skall dumpas på säker plats utanför staden.

Denna tolkning gör plötsligt en orimlig text logisk och förnuftig. Just detta faktum torde kunna räknas som bevis för att tolkningen är korrekt. Att peka ut andra som dumma i huvudet och sig själv som den överlägset vise är nog nästan alltid fel. Det här får även konsekvenser för straffet stening. Att kasta sten blir en allegori för att gemensamt ta ett allvarligt samtal med en missdådare. Vi slänger ord på idioten för att få denne att ta sitt förnuft till fånga.