Etiketter

, ,


Mänskligheten är en sjukdom

Adam (människan) hade sin grubblande själ Lilit (ormen i Kunskapens Träd) och sin ande Eva.

Noa (människan) hade sin själ Sem, sin ande Jafet och sina handlingar Ham. De kallades söner.

Abraham (människan) hade sin själ Hagar (tjänstekvinna) och sin ande Sara (hustru).

Det besvärliga intellektet

Efter Saras död, tog Abraham Ketura som hustru. Somliga tror att Hagar upphöjdes till huvudgemål och då fick det namnet. Mycket ungefär betyder Ketura vinberedare och allt möjligt annat: påstridig, bråkig, springa iväg och förödmjuka. Oklarhet gäller då även antal barn. Sex stycken förutom Ismael? Och så fick hon Midjan, stamfar till Israels fiender midjaniterna.

Det är intellektet som gör berusande vin på kunskapens frukt, så att Jesaja klagar över att präster och profeter raglar och spyr (Jes 28:7). Bråka, mobba och fly, det är intellektets barn hos den vars ande dött. Utan kärlek, samvete och empati så …

Ketura betyder rökelse. Något som luktar och försvinner. Intellekt utan ande värderas inte högt.

Moses (människan, sonen) hade sin själ i handen. Hans själ kallades Guds stav. Hans ande var hustrun Sippora. Israels barn, döttrarna och sönerna till den som kämpar med Gud, borde rimligen vara Moses ord och handlingar. De kom nu till Sävhavet med sin egendom, sina egenskaper djuren och annat.

Sävhavet var den plats, där egyptierna mötte förfädernas andar. Med staven öppnade Moses havet och folket vandrade igenom. På andra sidan fanns platserna Massa (prövning) och Meriva (anklaga) vid Refidim, som Bengt Anderberg en gång skrev betyder det förflutnas skuggor. Det har jag inte kunnat kolla upp.

Här liknar Andra Mosebok starkt den Egyptiska Dödsboken.

En lärobok i konsten att överleva

Med intellektet bygger vi tankebyggnader. Vi bygger vår själ. Noa byggde arken. Den tog sig genom havet med Noas familj, hans djur, hans egendom. Någon form av överlevnad utlovas, men den kräver ett bygge av goda tankar.

Som jag sagt, det luktar reinkarnationsberättelser av alla dessa delmyter. Det gillar inta alla. Begreppet karma retar och befinnes vara omoraliskt. Reinkarna-tionsläran sägs anklaga oss människor för tidigare livs försyndelser: ”Det är ditt eget fel, att du fötts handikappad!”

Idén kommer från hindusismen, där vi antas ha genomlevt ett otal tidigare liv, vars onda gärningar idag drabbar oss. Iden bestrids av Jesus (Joh 9:2 f), och stupar dessutom på faktiska omständigheter.

Men det är matematiska problem med den tron

Vi är idag 7 milliarder människor. År 1930 var vi 2 milliarder. År 1800 en milliard. År 1500 en halv milliard. År 0 var vi 300 millioner. Tusen år tidigare räknades vi i tiotals osäkra millioner.

Var och en av oss 7 milliarder kan inte ha haft särskilt många liv som människa. För två tusen år sedan skulle vi uppfylla 24 generationer, ungefär 800 år. För 500 år sedan uppfyllde vi 500 år. För 200 år sedan krävdes 200 år för att ge oss alla plats, och då har jag räknat med tre generationer per sekel. Kort livslängd på drygt trettio år!

Vill vi ge oss alla sju milliarderna fyra stycken genomlevda livstider, krävs kanske 800+800+500+200=2300 år av vår historia för att få ihop tillräckligt många liv. Ytterligare ett liv kommer att kräva 5000 år, och ett sjätte kräver 25000 – 100000 år.  

Åtta liv för var och en av oss, och mänsklighetens historia räcker inte till. Skall vi svälja den vanliga reinkarnationstron, måste vi tro på lång kötid mellan liven och en existens som apa bara åtta livstider tillbaka. Och apa var vi bara en livstid, dessförinnan var vi allt möjligt annat.

Som sjukdom måste mänskligheten vara smittsam

En snabb utveckling till människa baserad på karma blir ganska svår att förklara. Att sju millioner själar idag finns i mänskliga kroppar får i stället förklaras med någon sorts smitta, som drabbar djursjälar.

Jag får återigen betona, att jag är ute efter att förstå vad förfäderna faktiskt trodde och tänkte. När jag löst det problemet, skall jag fundera över om jag kan tro på det de trodde. Just nu verkar det lite osäkert. Men skam den som ger sig!

Jag hoppas få till fler plankor. Att Adam levde 930 år, och andra gubbar i Bibeln också levde så länge, skapar dock svårigheter i samband med fundamentalistiskt grubbel. Vår historia räcker ju inte till för mer än sju livstider på sammanlagt 250 år.