Etiketter

, , ,


Jag skriver ytterligare ett inlägg idag.

Näst föregående inlägg förklarar nog varför vi fick den kristendom vi fick. Kejsar Konstantin, som tillät kristendomen, var en blodsbesudlad våldsverkare. Om honom sägs, att han kunde förefalla god, därför att den tid han levde i var ännu värre.

Den apostoliska fadern Clemens den förste av Rom hade 200 år tidigare hotat församlingen i Korinth med döden, om de inte återvände till Lydnaden under sina präster.

Församlingen hade ju avsatt, därtill eggade av det trettio år gamla Andra Korinthierbrevet. I det kräver Paulus uppror mot villolärare, som han ironiskt benämner ”väldiga apostlar”.

Denna tolkning av berättelsen om Jakob och hans familj måste ha varit omöjlig för en auktoritär kyrka med ambition att bli reli-giös ideologi åt en våldsbenägen feodalism. Jag vill åter understryka de centrala tankarna i tolkningen.

Jakob är människan. Hans två hustrur är Själ och Ande. Deras slavinnor är Nyfikenheten (den upptäckande) och Samvetet (den värderande). Jakobs söner med sina kvinnor är människans egenskaper. Eventuella döttrar är människans idéer.

På sin dödsbädd förbannar människan Jakob sina våldsamma handlingar, vredens handlingar. De har utförts av vissa av hans egenskaper (söner).

I våldets värld får lydnaden för kejsarens eller konungens bud inte ifrågasättas. Lydnaden blir helig. Den blir ett Guds bud. En bibeltolkning, som innebär att man utläser förbannelser över de handlingar överheten kräver, är omöjlig. Vi vet, att våldet drabbade många som kallade sig kristna.

Kyrkan och dess heliga inkvisition har sedan dess fördömt sina offer och deras läror. Ordet för kunskap (grekiska gnosis) blev ett fult ord. Alla som försökte åberopa filosofi och gammal kunskap buntades ihop med de värsta virrhjärnorna och stämplades som gnostiker. Därför har vi idag mycket svårt att definiera vad en sådan är.

Virrhjärnor finns fortfarande. Buntar vi ihop Jehovas Vittnen, mormoner, scientologer, vissa TV-program, Asatroende nyhedningar och andra nyhedningar som t.ex. wiccareligion med all möjlig New Age, och sedan kallar blandningen ”Intelligentia”, så blir det så småningom ganska lätt, att okväda intelligentsian. Och Gud nåde den som blir stämplad som ”intelligentsia”.

Kyrkan behöver nog ompröva sina apostoliska fäder. Kyrkan behöver ompröva hela sin lära, i den mån man har någon. Utan intelligent bibeltolkning tvingas kristna åka omkring i Land-Rover på Ararat och leta vraket efter arken. Hm … Jag är väl inte klar med alla plankorna till Noa och hans ark.

Annonser