Etiketter

,


Idag blir det ingen kunskap om något, bara lite avslappnade tankar. Inget svårt.

Vad vet vi egentligen?

Om du vägrar att tala om det du inte vet något om, utan bara om sådant som du har stora insikter i, är risken stor att allt du säger är dumheter. Är du en lärd man är du illa ute. Då har du säkert så mycket kunskap att du kan skämma ut dig ordentligt.

I morgon är de sanningar du idag förkunnar bevisade lögner. Dina tillgångar har förvandlats till minus, medan den obildade fortfarande står på noll. Du förlorar därför inget på att leka med dina tankar. Spekulera och fantisera! Möjligheten finns att du snubblar över något av värde.

Spekulationen

Ordet spekulation har minst två betydelser. Förutom ekonomiska äventyrlig-heter, har det ofta följande ungefärliga innebörd: Ett logiskt resonemang ur vilket en förutbestämd och önskad slutsats kan dras. Sådant tänkande har högt anseende inom politik och samhällsvetenskap. Spekulationer är alltså inget att skämmas över.

En god spekulation är estetiskt tilltalande. Det innebär att den är logiskt felfri och byggd med material av god kvalitet. Bitarna skall vara välputsade och ha god passform. Är önskningarna bakom de slutsatser som skall dras sjuka, attraherar spekulerandet sjuk information till bygget.

En sådan tankebyggnad drar till sig fler sjuka begär. Vi får en ond tillväxande cirkel och det är inte bra! En definition av begreppet själ är nämligen hela den storstad av tankebyggnader våra viljor och begär bosatt sig i och som är vårt jag.

Det räcker inte att en spekulation är vetenskapligt korrekt, som rasbiologin var under en tid. Vi måste ställa andra krav på den goda spekulationen.

Spökslott och monstrens borgar.

Drivs en sjuk önskan ut ur en människas totala tankebyggnad måste detta begär ersättas av en frisk vilja, en s.k. god anda, som bygger om huset, målar, städar, sätter in nya lås och håller vakt över sin nya bostad. Själen skall vårdas. Om så inte sker, söker den gamla onda andan upp sju andra snuskiga viljor, sådana som är värre än den själv och återvänder till sitt gamla tillhåll. För den människan blir slutet värre än början.

Sådana kvarter som otäcka viljor trivs och frodas i måste totalsaneras. I de här städernas gamla hus är spöken verkliga. Den onda andan förbereder sin åter-uppståndelse. De åttas försök, att med en kupp i vårt huvuds stad återinföra den gamla ordningen, måste stoppas.

Det är inte nog att bara fördriva en vanskapt övertygelse. Någon måste vakta, så att inte andra missfoster ur de av genetiska skador hårt drabbade familjerna Religion, Nationalism och Ekonomisk Teori tar sig in i stället. Deras hårt arbetande förlossningsläkare heter inte alla Frankenstein, men det spelar ingen roll. De sysslar alla med samma sak.

Tankebyggnader

Som exempel på förutbestämda slutsatser har vi två olika viljors inställning till människosläktet. Den ena ser i detta en i grunden primitiv apsort, den andra ser i stället de höga gudars avkomma, de djupt tänkande och innerliga sökarna efter sanning och rätt, den etiska och moraliska kampens heroer.

Till slutsatserna hör två olika sorters tankebyggnader, byggda av för dem noga utvalt material. När det gäller människan är dock materialet alltid otillräckligt, motstridigt och oklart. Spekulationerna blir därför aldrig bra. Den som enligt sin vilja väljer den ena slutsatsen, måste trots alla deras brister acceptera de därtill hörande spekulationerna och allt material de byggts upp av.

Goda spekulationer lämnar endast små mängder opassande byggmaterial kvar på sina byggplatser. En dålig spekulations byggplats är däremot belamrad med skräp. Alla fakta som strider mot den Stora Sanningen är skräp. Om den dåliga spekulationen är verkligt usel men ändå en enormt stor sanning, kan hela länder förvandlas till soptippar.

Byggnaden däremot kan vara helt perfekt. Det är faktiskt så att dess utseende kan vinna på att vi undviker alla former av ekologiskt riktig återanvändning av avfall. Avfall är ordet för sådana nyttigheter som vi inte lärt oss ta rätt på. Ofta kan det vara verkligt lysande idéer som sågats av för att de inte passat in i bygget och vars rester nu ligger där i smutsen.

En perfekt spekulation är en logiskt felfri byggnad på en kliniskt ren byggplats. Inga störande restfakta finns. Pilatus skulle lyckligt ha utbrustit: ”Det här är Sanning!” Stora ansträngningar har gjorts för att bygga den perfekta speku-lationen. Problemen har visat sig enorma. Intellektet och logiken tycks förhålla sig till verkligheten som svetsaggregatet och rörtången till armbandsuret.

Tankebyggnader blir aldrig bra utan fusk. Motsägelser ligger i drivor runt omkring palatsen. Många byggmästare har förgäves försökt få bort överbliven materiel. Misslyckandena har fört stanken av avfall in i husen tillsammans med ditlockad ohyra. Då har man i stället undanröjt klagande husköpare och hyresgäster, så kallade förrädare och dissidenter. De senaste decennierna har några sådana blivit presidenter, när även de väldigaste och heligaste Sanningar fallit. Hela städer med babyloniska torn har försvunnit.

Inte heller sanningar försvarade av starka ekonomier består. De faller dock inte lika fort utan hus för hus. Starka ekonomier uppstår där man sanerar i tankens slum. Själens rikedom verkar vara en förutsättning för materiell sådan, som sedan i sin tur gynnar själens.

Observera att när vi här talar om själen, talar vi likt Tibets lamor och aposteln Paulus om vår tankes värld av byggnadskonstruktioner – inte om det varande, som kristna teologer kallar själ. Vår själ, andens bostad, kan vi bygga på i skolan. Varandet bygger vi på i livet.

Annonser