Etiketter

, , ,


Sumererna kom till nuvarande södra Irak före semiterna. Sumerernas ursprung är ett mysterium. Deras språk är ett ”isolat”, obesläktat med alla andra språk. Varifrån kom detta folk? Deras Gilgamesh-epos är mänsklighetens äldsta litterära verk.

Denna reinkarnationsberättelse är förlaga till det akkadiska Atrahasi-eposet, vilket tycks vara en vidareutveckling av tankarna på vägen till den betydligt yngre bibliska berättelsen om Noa.

Den är därför också lätt att tolka som en reinkarnationsberättelse. Som en sådan tolkade jag även berättelsen om Mose övergång av ”Röda Havet”.

Ja, det var ju inte Röda Havet, utan det står Sävhavet, en känd plats i fornegyptisk myt. Det var där de avlidna mötte för-fädernas andar.

Igår påbörjade jag en omläsning av Ola Vikanders bok ”I Döda Språks Sällskap”. På sidan 38 hittade jag något jag förut missat.

Sumeriskan har två ord så lika varandra, att de med våra bokstäver båda skrivs ”gi”. Orden betydde ”vassrör” och ”återvända”.

I kilskriften användes därför tecknet för vassrör, när man menade återvända. Fick detta betydelse i Egypten och i dess myto-logi? Troligen.

Sumererna var kanske först, därefter kom den egyptiska kulturen. Om de allra tidi-gaste faraonerna ville bedriva handel och ha diplomatiska förbindelser, fanns det inga andra än sumererna. De levererade också kulturimpulser till Egypten.

Sumeriska var enda främmande civiliserade språk. Från Sumerien och Egypten spred sig civilisation till andra. Skulle en egyptisk präst vara språklärd, fanns från början inga andra främmande och respekterade språk att studera.

”Vildarnas” språk fick väl Faraos slavjägare lära sig i en värld, som antagligen var indelad i egyptier, sumerer och ”hotten-totter” eller vad det nu var för kränkande ord, som alla vi andra benämndes med på den tiden.

Egyptens präster behärskade sumeriska, sumerisk religion, sumerisk filosofi och all annan sumerisk lärdom. Egyptiska handels-män och ädlingar besökte Sumerien.

Brittisk överklass hade förr ofta franska barnjungfrur och guvernanter. Man skulle kunna franska och fransk kultur. Om någon påstår, att det inte rådde jämförbara för-hållanden under den tidigaste antiken, är det den som har bevisbördan.

Då går vi tillbaka till Moses och ”Röda Havet”.

Det var Sävhavet det hette på riktigt. Eller betydde namnet ”Återvändadets Hav”? Det vore ju fint, det vill säga sumeriskt. Där möter man förfädernas andar! Religiöst! Av jord är du kommen, jord skall du åter bliva. Vadan och varthän? Åter till Gud. Eller återfödsel.

Annonser