Etiketter

,


Det finns en fundamentalistisk blogg, Newtonbloggen. Där avhandlas Noa och hans ark och Jordens ålder.

Newtonbloggen ser det nödvändigt att försvara tesen, att vi haft en översvämmning. En enda! Jag presterade på denna min egen blogg en glad och lite vild spekulation om sådana kring några av marinbiologen Rachel Carsons påpekade observationer.

Vill man inte vara så glad, räcker uppslagsbokens uppgift om 185 meter höjt vattenstånd under de sekler, då våra glaciärer smälte. Det gjorde de med ojämn hastighet och med vissa bakslag, så det kan ha varit flera höjningar och även tillfälliga sänkningar av havet med en till tre meter per sekel.

Vad händer med länder som Holland och Bangla Desh, om havet stiger med några meter? Runt kontinenterna finns grundhav (under 200 meter djupa), som till ytan är jäm-förbara med Europa. De var en gång vida slättland.

Nog borde vi ha översvämmningsmyter runt om i världen. Muntlig tradition bar dem i flera tusen år. Problemet för fundamentalister är tiden. I min skolbok var avsmält-ningen fullbordad ca 7000 år f.Kr.

Men Jorden skapades först den 23:e oktober år 4004 f.Kr. enligt biskop Ushers beräkning från första halvan av 1600-talet. Så även den stillsammaste varianten av mitt glada spekulerande är fel.