Etiketter

, , ,


Med de kunskaper som presenterats i de föregående inläggen, kan vi identifiera Noas söner. Det som då händer, är att berättelsen blir logisk. Vi läser ur Första Mosebok.

Noas söner, som gick ut ur arken, var Sem, Ham och Jafet. Men Ham var Kanaans fader. Dessa tre var Noas söner, och från dessa har alla jordens folk utgrenat sig.

Noa är människan, jorden, materien, adamá. Dina söner är, som sades i föregående inläggs tredje stycke, delar av dig själv. De är din själ, din ande och och övriga parter, som är inblandade i din inre kamp med dig själv.

Kanaan borde likt Noa vara människan, jorden, materien, adamá. Kanaan bör vara den återuppståndna människan. Tja, Första Mosebok är faktiskt lite mer filosofisk.

Ham blev fader till Kanaan, Put, Kush och Misraim (1 Mos 10:6). Kanaan är ett namn som vi brukar använda som geografiskt begrepp: Kanaans land, Palestina eller Israel. Put är synligt i namnet Meopotamien. Kush är Nubien och Misraim betyder Egypten.

Betrakta kartan och se länderna i norr, öster, söder och väster i Gamla Testamentets värld. Ham är fader till hela den materiella tillvaron!

Och vem är fader till människans materiella tillvaro? Det är människans handlingar. Det klargjorde jag i det före-gående inlägget. Människan skapar sin värld!

Sonen Ham är alltså människan Noas gärningar. Nästa steg blir att identifiera Sem och Jafet. Det är inte svårt.

Och Noa var en åkerman och var den förste som planterade en vingård. Men när han drack av vinet blev han drucken och låg blottad i sitt tält.

Jaha! Det där har vi talat om redan. Jesajas präster, siare och profeter söp sig redlöst berusade. Långt senare söp sig marxister fulla på sin jästa lära. Liknande missbruk av Koranen skapar också våldsbenägenhet.

Och Ham, Kanaans fader, såg då sin faders blygd och berättade det för sina båda bröder, som var utanför. Människans gärningar berättar sanningen om sin far. Och den sanningen är ofta skamlig!

Men Sem och Jafet tog en mantel och lade den på sina skuldror, båda tillsammans, och gick så baklänges in och täckte över sin faders blygd. De höll därvid sina ansikten bort vända, så att de inte såg sin faders blygd.

Intellektet (själen) är bra på att väva ihop ord till en döljande klädnad. Attityderna (en form av andens uppen-barelser) hjälper till att täcka över.

När sedan Noa vaknade upp från ruset och fick veta vad hans yngste son hade gjort honom, sade han: ”Förbannad vare Kanaan, en trälars träl må han vara åt sina bröder!”

Kanaan är konsekvenserna av gärningarna. Det är konse-kvenserna av sina handlingar som Noa förbannar.

I denna mytiska allegori är Noa far till Ham och farfar till Kanaan. För bokstavs-tolkaren, som ofta är en skeptiker, är detta ett ”tokigt bibelord”.

Det finns många, som diskuterar sådant här. Och så är det ju helt ologiskt, att det oskyldiga barnbarnet skall klandras för sin fars förbrytelse.

Men logiken fortsätter. Kanaan, den materiella tillvaron blir ett förbannat Helvete. Det blir den fysiska verklighet själ och ande har att härska över. Kanaan blir brödernas slav.

Ytterligare sade han: ”Välsignad vare Herren, Sems Gud, och må Kanaan vara deras träl! Må Gud utvidga Jafet, må han ta sin boning i Sems hyddor, och må Kanaan vara deras träl (1 Mos 9:18-27).

Här avslöjas Sem. Han är själen, intellektet, den som uppför tankebyggnader. I dem bosätter sig anden, som Noa ber skall utvidgas. Det är nog ”utvidgningen av anden” som är meningen med livet. Anden, det är våra egenskaper. Anden har de förmågor, som intellektet behöver och utnyttjar.

Det är hoppet om utvidgningen av anden, som är den tröst som utlovas i texten. Noas namn har likhet med ett ord, som betyder tröst.

Ham försvann ur berättelsen. Hans bröders liv fortsätter. Fast fader och son är ju ett, så Ham är väl Kanaan. Ham skulle kunna kallas för Karma, eftersom det ordet betyder handlingar. Karma är dock någon sorts utvidgning av den här filosofin.

Karma blev i Indien ett mellanled mellan handling och konsekvens, ett metafysiskt mönster i tillvaron, som styr den fysiska världens utformning. Sådant filosoferande blir lätt väldigt svävande och svårgripbart. Detta filosoferande är ofta tillräckligt svårt ändå.

Men det är intressant att hitta rätt på begreppet karma i Bibeln. Kristna fundamentalister vill givetvis inte kännas vid det. Då är det bara att tolka GT så här, och sedan anklaga dem för att inte tro på Bibeln.

OK skeptiker! Det är en reinkarnationsberättelse, och reinkarnationen tror du inte på. De bakomliggande på-ståendena säger du är falska, men vad är det för fel med logiken i berättelsen?

 

 

Annonser