Etiketter

,


Jag skrev en kommentar på en blogg. Där använde jag en liknelse eller allegori, som det också kallas.

Vitala intressen”? Vad menas? Intima delar på en smutsig samhällskropp? På sådana är korruption en könssjukdom (= sjukdom överförd i samband med intima och gärna perverterade ekonomiska kontakter).

Jag skyller detta mitt sätt att uttrycka mig på mina ansträngningar att tolka bibliska och andra myter. Det har gett mycket, att tolka det sexuella i myterna allegoriskt.

Fungerar det inte bra? Beskriver det inte verkligheten korrekt? Du måste bara känna till den verklighet, som beskrivs. Vilken är den historiska och kulturella bakgrunden? Känner du inte till den, kan du behöva läsa det jag kommenterade. På samma sätt kan du behöva känna till den historiska och kulturella bak-grunden till allegorierna i myterna.