Etiketter

, , , ,


Vi håller oss kvar i den fyrkantiga världen. Sidorna på din upprättstående värld är enligt indisk myt ”den högra och vänstra kroppsnerven”. De kallas ida och Pingala och förenar ett antal, energicentra i en subtil kropp, som vi antas ha utöver den fysiska. 

images-19

Långt ner i dess bål finns Kundalini. Namnet betyder ringla, och betecknar en kvinnlig kraft, som symboliseras av en gudinna (shakti), vilken beskrivs som en orm. Det här är populärt inom New Age och yoga-skolor. Man hittar lätt bloggar om detta, t.ex. denna. Men det finns många fler.

images-18

Det intressanta är att ormkraften rör sig uppåt mot förening med guden Shiva, vilket innebär fulländning. Det blir en bild som mycket väl passar in i den fyrkantiga filosofin. Osirismyten, Asa-Sara, pelarna vid porten till Jerusalems tempel och indisk yoga knyts ihop av den gemensamma filosofiska beskrivningen.

Den kanske inte blir så populär. Filosofin är ju inte ockult. Värdenihilisterna må väl se kärlek och vishet som icke existerande värderingar, men andar och demoner är bara allegorier i den gamla filosofin. Gudarna är de krafter som skapat människan, men om de vill ha en personlighet, så måste de skapa människan för det

Människan är gudarnas barn och Förälder och Barn är ett, så om vi människor finns, så finns gudarna. Gudarna är allegorier för fysiken och de krafter i den, som skapat oss. Det som blir kvar av religionen är existensen av moraliska och estetiska värden, och att vår egen existens antas skapa spår som lever vidare.

Det är svårt komma ifrån, att våra tidiga förfäder trodde på reinkarnationen. Jag grubblar inte på om de hade rätt. Jag grubblar på de sociala konsekvenserna. Du får inte slå farfar! Och inte sätta ut en nyfödd mormor i skogen! Egendom tillhör familjen och inte dig. Men de tankarna hoppar vi över nu.

Materialismens nedvärdering av det mentala är den stridsfråga, som kvarstår. Kan det mentala ha en egen existens, precis som materien? Sedan har vi förstås Kaos. Det gäller existensen av det obegripliga, obeskrivliga och oförutsägbara. Finns det? Det är bara det logiskt ordnade Kosmos, som vi kan uttala oss om.

När det gäller Osirismyten, så handlar den alltså om hur den elaka logiken Set vi ta över världsherraväldet från den flummiga rättfärdigheten Osiris och hans vishet, som värderar allt i gott och ont, rätt och fel. Osiris tycker t.o.m. att somligt är vackert. Sådana tankar vet Set är meningslöst hjärnavfall. Det finns inget reellt i skönheten!

Set dräper Osiris och städar bort samvete och moral. Systern Isis, Osiris hustru, är kärleken och livgivare. Hon är tillika syster till Set, av samma ursprung och av samma realitet. Hon gör vad hon kan för att få tillbaka sin make, Sets bror.

Intellektet Sets syster och hustru, drifterna Nepthys, kommer han väl överens med, när hon uppträder som girighet och liknande begär. Som logisk framgångsteolog motiverar han med glädje hennes begär. Men så har vi det här med sex.

I valet mellan den luspanke ynglingen och det illaluktande magproblemet med mycket pengar är de två inte alls överens. Nepthys kärlek och Isis kärlek förenas och Nepthys hjälper Isis i kampen mot Set. Osiris återuppstår och återupptar herraväldet över materien, över de döda.

Materiens värld är skapad av den kaosgud, de kosmiska makterna slagit ihjäl. Materien är ett lik, men livskraften skapar nya handlingar, händelser och skeenden i den. I Indien heter handling karma. Livets spår lever vidare. Vi blir inte av med religionen även om vi gör oss av med gudarna.

Intressant är, att bilder på kabbala, en yttring av judisk mystik, mycket liknar bilder av Kundalini. För mig är dock de vanliga tolkningarna av dessa läror flum. Jag ser dessa bilder som allegorier. Bokstavstolkningar blir aldrig bra. De blir övertro.

Nedanstående traditionella bild från kabbala kan jämföras med bilder av chackra och Kundalini. Det är bara att gå in på Google och söka efter bilder på kabbala och Kundalini.

TreeOfLife-200x300

Som alltid skall man gå nedifrån och upp för att förena sig med Gud. I det fallet är myterna identiska.

Annonser