Etiketter

, , , ,


Erik Rodenborg skriver i en av sina bloggar om en egyptisk gudafamilj.

”Enligt den heliopolitanska kosmogonin började allting med guden Atum, som skapade Shu, ”luften” (manlig), och Tefnut, ”fuktigheten”, kvinnlig. Dessa födde Geb (den manliga jorden) och Nut (den kvinnliga himlen). Dessa i sin tur födde systrarna Isis och Nephtys och bröderna Osiris och Set. Isis och Osiris ses som ett gift par, medan relationen mellan Set och Nephtys är mer oklar.”

Om vi jämför detta med den kanaanéiska kvadraten, den fyrkantiga världen med Himlens fyra hörn eller himlens fyra vindar, hittar vi likheter.

Luftguden Shu har jag talat om i inlägget ”Pussy Riot i Knossos” (som egentligen kanske skulle ha hetat FEMEN i Knossos). Det är den ena av seraferna, Tankens Kraft. Själen. En av de lysande ormarna.

Tefnut bör då vara Handlingens Kraft. Livet. Anden, som lätt går att associera med den livgivande fukten, daggen.

Själen och Anden födde därefter jorden Geb, och himlen Nut. Vi ritar nu upp den fyrkantiga världen, namnger sidorna efter Shu, Tefnut, Geb och Nut. Tanken, Anden, Jorden och Himlen.

Men det var ju inte seraferna som var hörnen. Det var de kanaaneiska gudarna Salem, Sedek, Sodom och Satan, de två serafernas barn med El Elyon, Gud Den Högste. Översatta till svenska blir namnen Kärlek, Rättfärdighet (eller Vishet), Begär (eller Drifter) och Smarthet (Intelligens, Jordisk Vishet).

I den egyptiska myten får Himlen och Jorden systrarna Isis och Nephtys och bröderna Osiris och Set. Här har vi fyra möjliga hörn, det gäller bara att kunna placera ut dem.

Den elake och mordiske Set är utan tvekan den, som är mest lik Satan. Om han är den jordiska visheten, bör han vara Jorden Gebs son. Nephtys var amma åt systern Isis barn, hon tillfredsställer de jordiska begären. Hon hamnar som hustru till Set nere på Jorden.

Då har vi Isis och Osiris kvar. Osiris är den som dör och återuppstår. Isis är den som räddar honom. Isis bör då rimligen vara Kärleken, den livgivande anden. Kvar för Osiris är då Visheten (Rättfärdigheten).

 Kärleken Isis, Salem        Himlen Nut         Visheten Osiris, Sedek

images-17Begären Nephtys,       Jorden Geb       Set, Satan,   Sodom                                                                              

Isis och Osiris är det himmelska paret, Nephtys och Set är det jordiska. Skillnaden mellan egyptisk och kanaanéisk myt, är att i egyptisk är Himmel och Jord (Nut och Geb) föräldrar till himlens fyra vindar, medan i kanaanéisk är det seraferna, som är det.

Isis son med Osiris är ett fullkomnande av Visheten, Rättfärdig-hetens Furste. Fadern och Sonen är ett. Faraos anspråk på att vara ett med Horus, Ra-Atum, var motiveringen för hans makt, men det var givetvis en politisk konstruktion utan varje stöd i filosofin.

Att den filosofi jag ritat upp fungerar för att förklara både egyptisk och kanaanéisk religion, och visar att de olika berättelserna skildrar samma sak, anser jag bevisar, att min tanke är korrekt. Det här är den gamla filosofin, som forntidens civilisationer ärvde från förhistorien! Det är samma idé de olika myterna beskriver.

Förlåt eventuella slarvigheter här ovan. Jag har haft lite bråttom.