Etiketter

, , , ,


138088748011640830-cellbes-product-main

Eva och ormen är anden och själen, våra två gångstavar. I myterna beskrivs de som två ormar. Själen är Tanken. Anden är vår livskraft och dess för varje individ specifika egenskaper. Våra andar är lika, men skiljer sig i diverse detaljer. Du kan t.ex. vara mer musikalisk än jag.

450px-Museu_arqueologic_de_Creta24-2

Tanken är både vårt intellekt och de tankebyggnader vi skaffar oss. Själen kan vara en ark, en låda, ett fartyg, en hydda, ett hus eller ett tält. Tankens väv är en allegori, som försåg Adam och Eva med kläder avsedda att lura Gud – eller oss själva. Det var löv från Kunskapens Träd, som syddes ihop.

noak_0

Jag syr på mitt sätt och du syr på ditt. Själarna är lika, men skiljer sig ändå åt på många sätt.

Vi bygger en stor stad åt oss. I tankens himmel drömmer vi om en härlig stad ovan molnen. Poetiskt är det en vacker bild. Som allegori är den helt riktig. Var och en seglar genom himmelshavet i sin egen båt, fylld med sin livsandes alla egenskaper.

Om tankebyggnaden är stor och välbyggd trivs djuren. Djuren symboliserar våra egenskaper. Vi vill att de skall växa till storlek och antal. En läkare bör studera och bygga sin själ till ett stort ”De Medicinska Kunskaperna Tempel”. Då blir han skicklig! Lärdomens uggla och läkarens förmågor blir större och större.

Det finns inget att invända mot den poetiska allegorin. Men jag tror att nutida bokstavstro hade fått de forntida poeterna att gråta över den intellektuella vandaliseringen av deras texter.

I den reinkarnationsberättelse, som GT snodde från det mycket äldre mesopotamska Gilgamesheposet, antas det vara viktigt för vår överlevnad, att arken är välbyggd. Sannolikt har de långa livstider, som anges i GT, sin bak-grund i sådan tro.

Löftet om en ny himmel och en ny jord kan alltså tolkas på ett helt annat sätt än det traditionellt kristna. Det går alldeles utmärkt, att då stödja sig på Bibeln. Människans sammanlagda ålder blir då 930 år (Adam), 950 år (Noa) eller 969 år (Methusalem). Sedan antyds det att något annat händer, men det verkar vara tankar på djupet.

Vi kan titta lite på de här idéerna om reinkarnation. Ur en auktoritär kyrkas synvinkel är det allvarliga, att de eviga straffen bara blir eviga i den bemärkelsen, att de alltid kommer att utdelas. Däremot begränsas de till en livstid, under vilken vi drabbas av de förutsättningar vi själva bäddat för.

Det innebär att du vågar chansa: ”Jag tror att jag har rätt och att påven har fel.” Kondomen kan inte skicka dig längre än en livstid till något helvete. Sådana är vi ju vana vid, så det kan det ju vara värt.

I jordisk helveten kan straffen ta slut redan i barndomen med en kula genom huvudet. Straffet för kondomen kan rent av ta slut redan i din nya mammas mage.

Som vanligt vill jag inte diskutera om idéerna jag tycker mig hitta är ”sanna” eller inte. Mitt intresse gäller vilka idéer man faktiskt hade. Jag kan dock hävda, att jag anser att de forntida profeterna visade prov på mer ”realism” än senare tiders.

I inlägget ”Eva” från 2014-03-11 skrev jag om Kains ätt-ling Lemek, som tog Ada och Silla som hustrur. Jag påstår att även Ada och Silla är anden och själen.

Anden Ada födde två söner med materien, den jord (heb. adamá) som människan är skapad av. De hette Javal och Juval. Juval sägs var stamfar till alla musiker. Nu skall jag också förklara vem och vad Javal är. Han blev stamfar till dem som bor i tält och håller boskap.

En tankebyggnad av tankens väv! Djuren finns där. Javal uppföder dem. GT’s allegorier är som en rad undervisande teaterstycken, där skådespelarna Materien, Anden och Själen uppträder i olika roller. Anden spelar både mor Ada och sönerna Javal och Jubal.

Också Silla födde en son, Tuval Kain, stamfar till alla kopparsmeder och järnsmeder. Minns att Logiken fram-bringade filosofen Ockhams ”rakkniv”. Tuval Kain är själen, intellektet. Eller skall jag säga, att Själen spelar båda rollerna, Silla och Tuval Kain.

Ja, själen spelade också en tredje roll. Tuval Kain hade en syster, Naama (1 Mos 4). Själ och ande är normalt femi-nina. Det är alltså en icke materiell syster. Charles Darwin fick med sitt intellekt något som han i brev till en vän kallade ”vårt barn”.

Det var evolutionsläran! Det här allegoriska bibelspråket används fortfarande! Ändå förstår ingen någonting! De exoteriska fundamentalisterna styr våra tankar.

Jag skall själv använda bildspråket: Darwins dotter blev skändad av nazisterna. De gjorde henne gravid. Hon blev då mor till en vanskapt raslära.

Karl Marx hade också ett sådant barn med Intellektet. Den ungen kallade han ”ett spöke” i sitt kommunistiska manifest. Hon blev skändad av bl.a. Stalin och hon skän-das idag av Kim Jong-un

Jakob, han med de tolv sönerna, hade även en dotter, Dina. Hon skändades och orsakade så mycket bråk, att Jakobs söner blev indragna i blodiga strider. Jakob för-bannade några av sina söner för deras blodiga dåd i det sammanhanget.