Etiketter

, ,


Nu har det varit mycket prat om växterna och maten från dem. Nu är det dags att vara lite djuriska! Det får bli det andra inlägget idag.

Vi har alltså kroppen, som håller i själen och anden, som om de vore ett par skid-stavar eller eller gångstavar för motionä-ren. Den grubblande själens kunskap sym-boliserades av växter, och den livgivande andens aktiviteter symboliseras av djur.

Annika-stavgång-1knossos21c-2

Liv, det är rörelse, skeenden, handlingar. Andens gärningar heter det lite fint. Stark som en oxe, flitig som en myra och någon är en arbetshäst. Det är egenskaper, som tar sig uttryck i handlingar. Sångens ande frambringar sång. Djuren är mest egen-skaper, men av djuren får vi diverse pro-dukter. I Bibeln är dessa produkter symbo-ler för gärningar.

Exempel? Givetvis! Vi har Kain och Abel. Kain var en åkerman. Han var alltså teolog, filosof, predikant och skribent. Han offrade böner, riter och kanske också besvärjelser till Gud. Psalmer, ord, välsignelser och pre-dikningar framfördes.

Och vad sade då Gud, när offerröken från Kains altare steg mot himlen? I Bibeln står det inte, att Han sa ”Fy Fan!” (1 Mos 4:3ff), men det sa Han!

Abel var herde. Han offrade också till Gud. Det var av de fetaste delarna av djur ur sin hjord. Det innebär att han gav Gud goda gärningar. Gud vill se goda gärningar.

Kains reaktion på detta är världsberömd. Denne predikande teolog/ideolog slog ihjäl Abel. Dessutom skapade han en teologi, som kallade ritualhandlingar för gärningar. Att vifta med armarna är ju ett tecken-språk, och egentligen detsamma som blud-der. Kyrkobyggen och offer därtill likaså.

Hebréerbrevet kallar ritualhandlingar ”döda gärningar” (Heb 6:1, 9:14). Man skall om-vändas från tron på sådanas nödvändighet, och våra samveten skall renas från krav på sådana, samt skam och ångest över brist på sådana.

Det är det som du gör för den miste av dessa mina bröder, som du gjort för mig, heter det. Men det är ett krav, som inte ger kyrkofursten något. Hans makt och storhet hänger på de döda gärningarna. Här har vi förklaringen till varför NT redigerades och fick den utforming och den uttolkning vi ser idag.