Etiketter

, , ,


images-13Foto  Bernt Enderborg

Titta nu åter på bildstenen från Smiss. Överst finns tre ormar. Det vill jag förklara med en världsbild byggd på enklaste empiri.

Det finns tre saker i tillvaron, det mate-riella, händelser och det mentala. Försök hitta mer! Frågan blir då, vad som är upp-hov till dessa ”ting”. Varifrån, vadan och varthän? De stora frågorna, de gamla som följt oss sedan vi började tänka.

För stenålderns grubblare var frågan om det mentala nog lättast att besvara. ”Det är jag, som skapar det. Det finns en tankens kraft i mig, med vars hjälp jag är medveten och tänkande.” Detta var det intelligentaste man kunde säga med bakgrund av dåtida kunskaper.

Tankens kraft liknades vid en orm i Kun-skapens Träd. Den allegorin utvidgades. Även händelser, livet hos materien liknades vid en orm. Då fick vi de två seraferna (ordet betydde ju lysande orm). Så var det materien kvar. Den har också skapats av en kraft!

Vi har då Varandets Kraft, Handlingens Kraft och Tankens Kraft. Vi kan kalla dem ”Skaparen”, Anden och Själen. Kvinnan är materien, en yttring av Varandets Kraft. Hon har ande och själ i sina händer. Liv och Tanke. Det här blev ju ganska enkelt.

Alternativen till ovanstående filosofi är komplicerade föreställningar om primitiva människor, som var dumma och efter-blivna. Dessa skall ha skapat vidskepelse bestående av idéer om spöken, ande-världar, övernaturliga fenomen och en röra av obegripligheter. Hela tankekomplexet om forntidens primitiva strider mot filo-sofen Ockhams ”rakkniv”: Gör inga onödiga antaganden!

De här beskrivna tankarna är egentligen alls ingen religion eller vidskepelse. Det bör ses som en vetenskaplig hypotes enbart byggd på de empiriska kunskaper man då hade. Det är egentligen ganska övermaga att kritisera den från nutiden.

Sedan gjordes det kanske religion av den, med det är en annan historia.

PS. Den som går in på Guteinfo får se en mängd andra gotländska bildstenar, som kan vara värda att begrunda. Första bild på Guteinfo som denna länk leder till har vissa likheter med stenen ovan.

Även i den sista bilden finns två ”slinger-bultar” till höger och vänster. Mellan dem finns måhända det jag beskrev i ”Gudar, himlakroppar och deras könsbyten”.

Varje människa är i sig en värld med fyra hörn. Himlens fyra vindar. Fyra keruber och i fornnordisk myt fyra dvärgar.

Fyra kanaaneiska gudar. Jag repeterar dem: Salem (kärlek), Sedek (rättfärdighet och vishet), Sodom (fysiska begär), Satan (intellekt, logik och anklagare). Hopvävda till en enhet bildar de en människa.

Observera följande: Om vi byter ut S-en i de kanaaneiska gudanamnen, får vi Valem, Vedek, Vedek och Vodom.

Jämför dem med de fornnordiska namnen Vile, Ve, Vale och den (äldre) tyska varianten på Oden, Wohtan!