Etiketter

,


Jag har alltså i tidigare inlägg antagit, att Eva är människans ande. Adam är människans kropp, oavsett biologiskt kön. Ormen är vår själ – hör hur sje-ljudet väser! Den slingrar sig bland kunskapsgrenarna i sitt träd.

Jag plockar fram en del punkter ur texten, som stödjer antagandet.

1.     GT säger att Eva skall vara en hjälp åt Adam (1 Mos 2:18). Hjälparen är ett av NT’s ord för Anden (Joh 16:7).

2.     Eva, inte Adam, är den som skall strida mot ormen. Det är kärleken som slåss mot förnuftet. Kärleken eller pengarna. Du är fri att välja.

3.   Eva togs ur Adams bröst. Därifrån kommer den andedräkt, som i hebreiskan benämns med samma ord som ande och vind (1 Mos 2:21ff).

4.     Eva skall vara ”ett kött” med Adam. Det står endast i 1917 års Bibel, där denna formulering förekommer sju gånger. I Bibel 2000 har språket gjorts begripligare för en större – och som dum ansedd – allmänhet. Se ordet exoterisk i föregående inlägg!

5.    Då Gud skapade ”en hjälp” åt Adam, provade han först med djur (1 Mos 2:18ff). Djur symboliserar  liksom i nutida språk egenskaper i allegorierna: Stark som en oxe, flitens myra kan jämföras med ”den räven”, Jesu ord om Herodes (Luk 13:32).

6.  Människoanden är våra unika egenskaper. Ingen annan duger åt den jord, som skall vara människa. Det är bara i 1917 års Bibel, som översättarna låter Gud klargöra det kvalitetskrav Han ställer på hjälpen: Jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som honom höves (1 Mos 2:18)I vår exoteriska nya Bibeltolkning är det gamla fina ordet ”höves” bortrensat. För feminister är det intressant. Åt prinsen höves en riktig prinsessa! ”Nej!” säger exoterikern, ”Det skall vara en piga! Hon skall stå vid spisen och …”

7.     Gud talar om Evas säd (1 Mos 3:15). Då är det uppenbart en allegori. I allegorier kan också en feminin ande avla. Liknelser tolkas fel om de tolkas bokstavligt.

8.  Det är människans ande, som plockar frukterna från kunskapens träd (1 Mos 3:6). Vem annars?

9.     Det är anden som ger liv. Namnet Eva betyder livgivare. Hon skulle bli en moder till allt(!) levande (1 Mos 3:20, 1917). Även här har exoterikerna försökt ”rätta” texten i nya Bibeln, för att undvika esoterisk tolkning. Guds Ord sägs vara primitiva och utan djupare mening.

Nåväl, det är människor som skrivit. Dem visar man förakt: ”De var primitiva, dumma, efterblivna, okunniga, löjliga, brutala, råa o.s.v. Så här ränkte de. Ha, ha, ha! Tänk vad vi är intelligenta och bildade!”

Eva föder inte barn. I originaltexten står det hebréiska ”kaníti”. Det betyder att hon har fått en man (1 Mos 4:1). Här har texten ”rättats” i 1917 års översättning, där det står att Eva fött en man genom Herrens hjälp. Det behöver inte tolkas sexuellt, som man vanligen gör, t.ex. i språktidningen.

Det går att fortsätta uppräkningen, men övriga punkter kräver ofta kunskaper och förklaringar. Det som enkelt kan visas, är att det inte bara är Adam, som har dessa två kvinnor, själen och anden De båda dyker upp hela tiden.

Abraham har t.ex. Sara och Hagar. Sara betyder furstinna. Ordet verkar vara hämtat från hettiterna och Kreta. Läs tidigare inlägg! Hagar är hennes tjänarinna, som fördrivs, precis som Lilit. Hon är egyptiska. Hon kommer alltså från de pyramidala tankebyggarnas land. Hon är utmärkt som allegorisk figur för intellektet.

Femte generationen efter Adams son Kain föds Lemek. Han tar Ada och Silla som hustrur. Ada föder två söner, Javal och Juval. Javal tar en del tid att förklara, men Juval är enkel. Han sägs vara stamfar till alla musiker.

Konst och musik är andens yttringar. Begreppet värdenihilism står för logikens förnekande av att det finns någon sanningshalt i uttrycken vackert och fult, rätt eller fel. Sådant påstås bara vara känslomässiga reaktioner. Enligt den hårda materialismen finns inget förnuftigt i sådana ord.

Här låter Gamla Testamentet oss i stället möta den uppdelning av tillvaron de två ormarna symboliserar. Vårt medvetande och hela dess tillvaro består av förnuft och känsla, eller logik och intuition, eller kosmos och kaos, eller själ och ande.

Både själ och ande är enligt den hårda materialismen illusoriska fenomen av elektrokemisk natur i våra hjärnor. De har lika lite som skönhet och moral någon egentlig egen existens.

Den ovan nämnde Lemeks andra hustru Silla får sonen Tuval Kain. Han är stamfar till alla smeder. Han är den, som gör skärande verktyg. Inom logiken talas om Ockhams rakkniv. Denne Tuval Kain är själen, intellektet, skaparen av politiska ideologier m.m.

Lemek sade till sina hustrur: ”Ada och Silla, lyssna till mig, Lemeks hustrur, hör mina ord. Jag dödar en man för ett sår, en yngling för en skråma. Kain blir hämnad sju gånger om, Lemek sjuttiosju.” (1 Mos 4).

Jämför det med vad som hände, då en annan skapare av en ideologi, Adolf Hitler, utsattes för ett attentat 1944.

Så här går det att plocka detalj efter detalj, som alla pekar åt samma håll. Mitt antagande om kropp, själ och ande stärks oavbrutet. Jag skall försöka plocka fram mer.